Vicepreşedintele CCIFER, Richard Perrin a precizat că sectorul construcţiilor este un contributor important la PIB-ul României. „Infrastructura este un factor de atractivitate şi de competitivitate pentru România. În contextul în care Guvernul actual este deschis deblocării proiectelor de infrastructură din România, CCIFER se poziţionează ca un contributor la efortul instituţiilor publice, oferind expertiza şi experienţa acumulate în 20 de ani de activitate aici”, a explicat Richard Perrin.

Specialiştii grupului de lucru la Cartea Albă a Construcţiilor au precizat că descurajarea contestaţiilor abuzive, utilizarea cu prioritate a criteriului 'cel mai bun raport calitate-preţ' şi nu a criteriului 'cel mai scăzut preţ', asigurarea independenţei inginerului supervizor sunt măsuri care vor contribui la creşterea competitivităţii în construcţii. 'Sunt măsuri care vizează procesul de achiziţii publice, mecanismele de reglementare a pieţei, relaţiile dintre beneficiari şi contractanţi, managementul companiilor de stat, calitatea materialelor şi a procesului de producţie, relaţia dintre beneficiarii finali companii private şi subcontractori, promovarea proiectelor realizate în parteneriat public-privat şi formarea profesională. Propunem aceste măsuri autorităţilor, ca parteneri de dialog, şi ne oferim toată expertiza, timpul şi resursele pentru a contribui la implementarea lor şi la relansarea unui sector crucial pentru economia României', a explicat directorul executiv al CCIFER, Adriana Record.

Cartea Albă a Construcţiilor conţine 35 de măsuri propuse de mediul de afaceri pentru deblocarea şi încurajarea proiectelor de infrastructură şi construcţii din România. Soluţiile au fost elaborate de experţii grupului de lucru 'Construcţii şi Infrastructură' din cadrul CCIFER. „Vom trimite Cartea albă la Guvern, la nivel de premier, de ministru al Economiei, ministrului Transporturilor, celui al Dezvoltării Durabile, solicitându-le întâlniri de clarificare şi de detaliere a acestor măsuri. De asemenea, vom discuta cu celelalte camere de comerţ străine din România, cu investitori interesaţi la nivel privat. Suntem membri ai Coaliţiei pentru Dezvoltarea României şi vom prezenta aceste măsuri pe această platformă de dialog”, a adăugat Adriana Record.

CCIFER reuneşte peste 450 de companii, cu capital francez şi românesc, atât mari întreprinderi, cât şi IMM-uri. În total, membrii CCIFER reprezintă 15% din PIB-ul României şi peste 135.000 de locuri de muncă.