Față de datele anunțate pentru finele celui de-al treilea trimestru, deficitul bugetar este în scădere, de la 1,3% din PIB, adică 8,14 miliarde de lei. Trebuie menționat faptul că la 30 septembrie, Ministerul de Finanțe estima PIB-ul României la 626,2 miliarde de lei, iar la 31 octombrie, produsul intern brut pentru 2013 a fost scăzut la 625,617 miliarde de lei.

În ceea ce privește luna octombrie, reprezentanții MFP susțin că s-a înregistrat un excedent de 577,8 milioane de lei, care se datorează, în principal, încasărilor din impozitul pe profit, aferente trimestrului III.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 166,7 miliarde lei, reprezentând 26,7% din PIB, au fost cu 4,6% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar încasările din impozitul pe profit au crescut cu 1,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012.

Încasările din impozitul pe venit au crescut cu 7,8% datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar, a creşterii punctului de pensie şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013 şi, respectiv, 1 iulie 2013.

Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, veniturile din TVA au crescut cu 4,2%, în condiţiile în care încasările din TVA au crescut cu 4%, în timp ce rambursările de taxă au fost cu 4,6% mai mari.Accizele au crescut cu 3,4%, ca urmare a majorării accizei la motorină, bere şi ţigarete, precum şi a influenţei cursului de schimb luat în calcul la plata accizelor.

Creşteri semnificative s-au înregistrat la încasările din dividende, cu 199,6 milioane de lei, taxa pe utilizarea bunurilor, cu 1,826 miliarde de lei, în principal, ca urmare a încasării taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi din sumele rezultate din vânzarea certificatelor de emisie – 293,7 milioane de lei.

Încasările din contribuţiile de asigurări sociale au crescut cu 5,2%, datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013 şi respectiv 1 iulie 2013, în timp ce încasările din contribuţiile de asigurări au fost afectate de obligaţia de restituire a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate către pensionari, dar şi de creşterea în anul 2013 cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribuţii aferentă fondurilor de pensii administrate privat de la 3,5% la 4%, potrivit Agerpres.

La nivelul administraţiilor locale, s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 6,2% şi la venituri nefiscale cu 4,6%. Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au continuat evoluţia ascendentă, fiind cu 18,9% mai mari faţă de cele din luna precedentă.

Pe ce s-au cheltuit banii

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului general consolidat, acestea s-au ridicat la 174,3 miliarde de lei, respectiv 27,9% din PIB, fiind în creştere în termeni nominali cu 4,6% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar ca pondere în PIB au scăzut cu 0,5 puncte procentuale.

S-au înregistrat creşteri la cheltuielile de personal, cu 14,5%, ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar şi a plăţii obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 11,9%, ca urmare a măsurilor legislative şi a resurselor alocate în scopul plăţii arieratelor de către administraţiile locale, conform OUG nr. 3/2013 şi OUG nr. 12/2013, precum şi pentru plata arieratelor la spitale conform HG 278/2013.

Totodată, în cadrul obiectivului asumat de reducere a arieratelor, s-a aprobat Legea nr. 72/2013 prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr. 7/2011 privind combaterea întârzierilor în efectuarea plăţilor comerciale.
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 22,6 miliarde lei, respectiv 3,6% din PIB, se mai spune pe site-ul MFP.

Potrivit digi24.ro, statul mai poate cheltui circa 8 miliarde de lei până la finalul anului.

Pe scurt, execuția bugetară pe primele zece luni arată astfel:
Venituri: 166,73 miliarde lei.
Cheltuieli: 174,30 miliarde lei.
Deficit bugetar: 7,57 miliarde lei (1,21% din PIB).
Încasări din impozitul pe venit: +7,8%.
Încasări din TVA: +4,2%.
Încasări din accize: +3,4%.
Încasări din impozitul pe profit: +1,5%.
Cheltuieli de personal: +14,5%.
Cheltuieli de capital:-11,2%.