Câte persoane cu dizabilități sunt în România

La 31 decembrie 2023, numărul total al persoanelor cu dizabilităţi a fost de 923.578, din care 98,28% (907.715 persoane) erau în grija familiilor și/sau trăiau independent (neinstituţionalizate), iar 1,72% (15.863 persoane) erau în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială, conform statisticilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS).

La sfârșitul anului precedent, rata persoanelor cu dizabilităţi în populaţia României a fost de 4,22%. Cele mai mari rate erau înregistrate în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

La nivel de judeţe/municipii, cel mai mare număr de persoane cu dizabilităţi era înregistrat în municipiul Bucureşti (78.527 persoane), urmat de judeţul Prahova (38.337 persoane), iar cel mai mic număr se înregistra în judeţul Covasna (6.838 persoane).

Femeile reprezentau 53,52% din totalul persoanelor cu dizabilităţi. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezenta 68,38% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 45,74% erau persoane cu vârste cuprinse între 18-64 ani (422.407 persoane) şi 45,76% aveau peste 65 ani (422.584 persoane).

Câți români suferă de un handicap grav

Numărul persoanelor cu handicap grav reprezenta 43,11% din total (faţă de 42,21% la 31 decembrie 2022), cele cu handicap accentuat 45,61% (faţă de 46,67% la 31 decembrie 2022), iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,27% (faţă de 11,12% la 31 decembrie 2022).

Numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi la finele anului 2023 era de 634 (faţă de 555 la 31 decembrie 2022), dintre care 564 rezidenţiale (469 la 31 decembrie 2022) şi 70 nerezidenţiale – de zi (59 la 31 decembrie 2022).

Peste 90% dintre instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilităţi erau centre de îngrijire şi asistenţă (35,11%), având 7.347 de beneficiari, locuinţe protejate (37,06%), având 1.379 de beneficiari şi centre de abilitare şi reabilitare (18,44%) cu 3.610 beneficiari. Aceştia reprezentau 77,77% din numărul total de 15.863 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale.

Un număr semnificativ de beneficiari exista și în cele 23 de centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 2.546 persoane (4,08%). Dintre cele 564 instituţii publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, 59 erau centre cu peste 50 de beneficiari (6.309). Aceste centre se află în proces de restructurare.

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.