Băncile percep taxe de administrare pentru cardurile de debit, chiar dacă acestea sunt inactive. Nu raportează însă la Biroul de Credite restanţele acumulate de client, ca în cazul cardurilor de credit.

Ce se întâmplă cu cardurile expirate sau nefolosite mai multă vreme de către un client? Situaţia diferă de la bancă la bancă: cardurile pot fi reînnoite automat sau la cererea clientului, uneori conturile pot fi închise dacă sunt inactive mai multă vreme, iar alteori se acumulează sume restante provenite din taxe de administrare pe perioade destul de lungi.  

Astfel, dacă la Credit Europe Bank acestea se reînnoiesc automat după expirarea perioadei de valabilitate, la Raif­feisen Bank se emite un card nou doar dacă contul curent al clientului a fost activ în ultimele şase luni. De asemenea, la OTP Bank un card care este inactiv o perioadă de peste şase luni poate fi dezactivat de către banca emitentă, în condiţiile în care contul accesat prin cardul respectiv nu prezintă sold pozitiv.

Unicredit informează clienţii în scris asupra faptului că urmează să le expire cardul şi sunt rugaţi să se prezinte la bancă pentru a primi un nou plastic şi/sau să îl predea pe cel vechi. GarantiBank reemite cardurile expirate chiar dacă acestea nu sunt folosite, iar clienţii nu plătesc niciun fel de comision pentru cardurile neutilizate. La Millennium Bank, cardurile expirate şi nefolosite de mai multă vreme de către un client nu sunt reînnoite automat la expirare de către bancă, aceasta întâmplându-se doar la cererea sau cu acordul scris al clienţilor.

Reprezentanţii Băncii Transilvania declară că banca închide din proprie iniţiativă un card în două ocazii: în situaţia neridicării cardului (re)emis de către client timp de 60 de zile de la (re)emitere, precum şi în cazul inactivităţii unui card, verificată şi constatată fie cu ocazia reemiterilor, fie cu ocazia verificării inactivităţii clienţilor băncii în general.

Cum, de obicei, cardul de debit este ataşat contului curent, chiar dacă un client nu a mai folosit cardul, acesta acumulează sume restante în cont (vezi taxele de administrare aferente cardului şi/sau contului curent din tabel). Acestea însă nu sunt raportate la Biroul de Credit, ca în cazul cardurilor de credit (după 30 zile de la data scadentă şi dacă suma restantă este mai mare de 10 lei), însă anumite bănci practică închiderea conturilor dacă au fost inactive o perioadă mai lungă de timp.

Taxe lunare sau anuale
 
În cazul în care un client nu a mai folosit cardul în ultimele şase luni, conform surselor bancare consultate, Millennium percepe taxa anuală de administrare a cardului până la expirarea valabilităţii acestuia, BCR percepe comisionul lunar de mentenanţă cont curent, iar la Unicredit clientului i se percepe doar taxa anuală de administrare a pachetului (în cazul în care cardul este parte din acesta) sau a cardului (în cazul în care acesta nu este inclus în pachet). La Garanti şi la Transilvania, clientul nu plăteşte comisioane sau taxe. Raiffeisen percepe comisionul lunar aferent cardului şi contului ataşat doar atâta timp cât sunt active.

La OTP, clientul trebuie să suporte costurile de administrare a cardului pentru perioada cât cardul a fost valid. În cazul în care valabilitatea unui card expiră, iar cardul respectiv a fost inactiv o perioadă de minimum şase luni, banca poate proceda la dezactivarea cardului şi, evident, cardul nu va mai fi reînnoit.

Emiterea unui card nou

Majoritatea instituţiilor financiare desfăşoară frecvent campanii pentru activarea conturilor clienţilor. După emiterea unui card nou pentru un client existent, Millennium îl livrează la adresa de corespondenţă a clientului. După livrarea cardului, clienţii sunt contactaţi de bancă pentru a confirma primirea şi a li se oferi suport în activarea cardului. La Garanti, cardul este păstrat în agenţie timp de 30 de zile, timp în care clientul este contactat şi informat despre existenţa cardului în agenţie.

Unicredit păstrează cardul în sucursa­lă maximum şase luni, iar clientul este contactat de mai multe ori pentru a veni să îşi ridice cardul în acest interval. După emiterea unui card nou, Credit Europe contactează clientul prin metoda stabilită de comun acord (sms, telefon) şi îl invită în sucursala menţionată de el în cererea de emitere a cardului, pentru a-l ridica. La BCR, clientul primeşte, pe întreaga durată de existenţă a cardului de debit/credit, mesaje (în extrase, sms, pe e-mail) pentru încurajarea activării şi utilizarii cât mai active a produsului. Cardul este păstrat tot şase luni în sucursalele BCR.

201-49090-capital_24.jpg