Ordinul nr. 3267 al Ministerului Dezvoltarii si Prognozei si Ordinul nr. 2182 al Ministerului Finantelor Publice, toate aceste trei ordine privind conditiile in care isi pot desfasura activitatea agentii economici care realizeaza productie de produse alimentare in zonele defavorizate si care beneficiaza de scutire de la plata taxelor vamale.