„Trebuie să luăm măsuri pentru ca profesioniștii să își poată practica mai ușor meseria acolo unde există oferte de locuri de muncă. În cursul acestui proces, vom examina mai multe subiecte importante, cum sunt crearea unui card profesional pentru profesiile interesate și îmbunătățirea cerințelor de formare pentru anumite profesii”, susține comisarul european pentru Piața internă, Michel Barnier.
Cartea verde propune posibile măsuri viitoare care se bazează pe realizările anterioare, dezvoltând totodată noi soluții pentru creșterea mobilității.
De exemplu, introducerea unui card profesional strâns legat de Sistemul de informare al pieței interne (IMI) ar putea facilita simțitor recunoașterea într-un alt stat membru a calificărilor profesionale.
Un card profesional eliberat de o autoritate competentă din statul membru de origine al profesionistului i-ar putea permite acestuia să-și demonstreze acreditările (calificările necesare, autorizația de exercitare a profesiei) față de consumatorii, angajatorii și autoritățile de resort dintr un alt stat membru.
În paralel, cerințele minime de formare pentru anumite profesii (de exemplu, pentru unele profesii din domeniul sănătății și pentru arhitecți) ar putea fi și ele reformate.
În acest scop, ar putea fi necesare anumite ajustări în ceea ce privește durata și conținutul formării, dar și eventuala modificare a cerințelor privind aptitudinile lingvistice pentru profesiile din domeniul sănătății. În acest mod s-ar întări totodată și legitimitatea recunoașterii automate a calificărilor.