Calendar Ortodox 12 mai 2021. Unul dintre cei mai mari sfinți români din toate timpurile

Astăzi, 12 mai, românii îl celebrează în Calendarul Ortodox pe Ioan Valahul, unul dintre sfinții importanți pomeniți de creștinii ortodocși. Acesta este cinstit în fiecare an în data de 12 mai, oameni închinând o rugăciune importantă în cinstea celui care a luptat pentru credința în Iisus Hristos.

Acest sfânt mucenic a fost din Ţara Românească, născut din părinţi de bun neam şi binecredincioşi, pe la anul Domnului 1644, adică în vremea stăpânirii binecredinciosului domn Matei Basarab.

Născut din părinți creștini, în anul 1644, Sfântul Ioan a fost luat sclav la turci pe când avea numai 15 ani. În drumul spre Constantinopol un păgân a vrut să-l cumpere, însă tânărul s-a împotrivit. El și-a apărat demnitatea și curăția, dar avea să-l ucidă pe păgân.

Acesta este motivul principal pentru care agarenii, păzitorii robilor, l-au legat în lanțuri și l-au dus mai departe, la Constantinopol. Aici Sfântul Ioan Valahul a refuzat să se căsătorească cu femeia celui pe care-l omorâse, ajungând să fie întemnițat, scrie crestinortodox.ro.

Calendar Ortodox 12 mai 2021. Unul dintre cei mai mari sfinți români din toate timpurile

Sfântul Ioan Valahul a fost spânzurat pe 12 mai

Sfântul Ioan Valahul a trecut prin chinui groaznice și foarte multe torturi, pe 12 mai 1662 fiind dus la spânzurătoare. De atunci, în fiecare an, Biserica Ortodoxăîl prăznuiește pe cel care a fost un mare făcător de minuni și protector al celor aflați la vreme de suferință sau boală.

Aşa a trecut către veşnicele locaşuri tânărul mucenic român Ioan, în primăvara vieţii sale, când avea numai 17 sau 18 ani. Trupul său feciorelnic va fi fost aruncat în apele Bosforului sau poate a fost îngropat de creştini cucernici în vreun loc din jurul Istanbulului, unde numai Dumnezeu şi sfântul însuşi ştie. Iar istoria scurtei dar pilduitoarei sale vieţi a aşternut-o în scris marele învăţat grec Ioan Cariofil din Istanbul, care a trăit pe vremea sfântului, fiind martor al pătimirilor lui.

Zi cu dezlegare la pește, cruce neagră în calendar

Acesta este pomenit anual pe data de 12 mai, zi trecută în calendar cu cruce neagră. Având în vedere că vorbim despre o sărbătoare care are loc după Paște, credincioșii trebuie să știe că au dezlegare la pește, mai ales că pică într-o zi de miercuri.

Viața și minunile Sfântului Ioan Valahul au fost scrise de către Ioan Cariofil și au fost tipărire la Veneția de către Sfântul Nicodim Aghioritul. Sfântul Sinod din anul 1950 avea să decidă ca acest Mucenic să fie cinstit în întreaga lume de Biserica Ortodoxă.

În această zi de mare cinste pentru Sfântul Ioan Valahul se poate închina și o rugăciune, care este rostită, în general, pentru sănătate.

Rugăciunea pentru sănătate închinată Sfântului Ioan Valahul

„Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul nostru, Cel neîntrecut în înțelepciune și minunat întru lucruri! Căci din iubirea de oameni cea nemăsurată, fiind Dumnezeul a toată mângâierea și nădejdea, ai binevoit a ridica dintre semințiile pământului fii aleși.

Care prin credință tare și prin viață pilduitoare să mențină trează credința în puterea și în milostivirea Ta, și să nu lase neamul omenesc a se prăbuși în întunericul cel fără capăt al neștiinței de cele înalte și al păcatului.

Binecuvântat ești Doamne Dumnezeul părinților noștri, Cel ce primești cu bunătate și cu îndurare mijlocirile sfinților bine-plăcuți Ție, pentru nevoile de tot chipul, duhovnicești și trupești, ale nevrednicilor fiilor Tăi, cei ce plutesc pe marea cea sărată și de atâtea ori înviforată a acestei vieți vremelnice, pline de ispite și de poveri nenumărate.

Însuți, dar, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu și cele ale Sfântului Mucenic Ioan Valahul, primește și acum smeritele noastre cereri, și ne izbăvește pe noi de toată întâmplarea cea rea, de năpastă, de prigoană, de uneltirile celui viclean, ocrotind viața noastră prin milostivirea Ta cea mare, și nu pentru vrednicia noastră.

Căci Tu știi neputința firii omenești și cunoști pe fiecare, cu casa, cu cererea și trebuința lui. Primește, dar, Stăpâne, și rugăciunile noastre, apărându-ne de tot răul și dăruindu-ne cele spre mântuire.

Ca pentru toate cele ce ne-ai dat și ne dăruiești nouă în toate zilele vieții noastre binecuvântat și preaslăvit să fii, Părinte al luminilor și izvorul bunătăților, dimpreună cu Cel fără de început al Tău Fiu și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

Calendar Ortodox 12 mai 2021. Unul dintre cei mai mari sfinți români din toate timpurile