Bursa de Valori Bucureşti va prelungi cu şase luni, respectiv până la data de 30 septembrie 2009, programul pilot de diseminare a informaţiilor despre companii şi emisiuni prin servicii web, program demarat la sfârşitul anului trecut.

Lărgirea gamei de servicii oferite de Bursa de Valori Bucureşti în materia diseminării informaţiilor utilizând servicii standardizate permite automatizarea preluării de informaţii referitoare la emitenţi şi instrumente financiare în sistemele (web), venite în completarea datelor de tranzacţionare disponibile prin serviciile web existente.

Informaţiile puse la dispoziţie prin aceste servicii web cuprind:

 * detalii despre instrumentele listate (acţiuni, obligaţiuni)
 * structuri acţionariat
 * modificări capital social – pentru secţiunea „Servicii web date despre companii”
 * informaţii despre dividende, despre bilanţuri
 * calendarul financiar al emitenţilor – pentru secţiunea „Servicii web date financiare”.

Cele două servicii web au fost în mod constant îmbunătăţite, pe baza feedback-ului primit de BVB, atât prin îmbogăţirea conţinutului informaţional cât şi prin adăugarea de metode noi care să răspundă cerinţelor utilizatorilor.

La sfârşitul programului-pilot se va face o evaluare a gradului de utilizare al acestor servicii şi se va propune stabilirea nivelurilor tarifare aplicabile pentru diverse categorii de utilizatori.

Scopul acestei măsuri este de a încuraja continuarea eforturilor de dezvoltare de aplicaţii de preluare a informaţiilor bursiere, în contextul actual în care bugetele alocate pe componente de dezvoltare, inclusiv IT, sunt restrânse.