Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a declarat că bugetul alocat pe 2016 este unul "mulţumitor", menţionând că, de fapt, acesta este mai mare cu 15,55% decât bugetul aprobat iniţial prin Legea bugetului de stat în 2015 şi înseamnă o creştere mai mare cu 11% raportat la bugetul rectificat aferent anului 2015.

Întrebată de unde rezultă această creştere, în condiţiile în care în proiect sunt prezentate date din care rezultă o scădere a bugetului pe 2016, cu aproape opt procente, faţă de cel de anul trecut, ministrul Justiţiei a spus: "Avem o contracţie de o cincime, adică de aproximativ 20%, întrucât s-au plătit 598 de milioane de lei sentinţele judecătoreşti. Plătindu-le în 2015, evident că atunci când facem calculul pe 2016 apare o contracţie. În realitate, bugetul alocat pentru cheltuieli de personal este cu 13% mai mare decât bugetul alocat iniţial în 2015, în sumă de 137 milioane de lei, şi cu 12,61% mai mare decât bugetul rectificat al anului 2015. Cât priveşte fondurile alocate, care asigură plata drepturilor salariale şi altor drepturi de personal şi contribuţii, datorate de angajat şi angajator pentru personalul în sistem, vorbim de o majorare salarială de 10%, care s-a acordat începând cu data de 1 decembrie 2015. Deci, procentele de care am spus rămân perfect valide".

Potrivit ministrului Justiţiei, în bugetul MJ sunt cuprinse fonduri pentru asigurarea în condiţii normale a activităţii instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, cum ar fi instanţele judecătoreşti, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Direcţia Naţională de Probaţiune, aparatul propriu al Ministerului Justiţiei. De asemenea, activităţi administrate parţial din venituri proprii, precum Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Institutul Naţională de Expertize Criminalistice şi activităţi finanţate integral din venituri proprii – un spital şi un centru medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu.

Conform proiectului de buget, în anul 2016, pentru Ministerul Justiţiei sunt prevăzute cheltuieli curente în valoare de 3,08 miliarde de lei, în scădere cu 8,16% faţă de execuţia preliminată pentru 2015, din care 1,54 miliarde de lei pentru cheltuieli de personal (în scădere cu 20,19% faţă 2015), 215 milioane lei pentru bunuri şi servicii (scădere de 0,07%), 1,2 miliarde lei pentru transferuri între unităţi ale administraţiei publice (creştere de 15,64%).

Pe termen mediu, MJ are ca proiecte creşterea capacităţii Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni de a dezvolta şi coordona politici anticorupţie, precum şi operaţionalizarea viitoarei Agenţii Naţionale pentru Administrarea Bunurilor Sechestrate.

De asemenea, MJ a extins cu doi ani implementarea proiectului "Reforma sistemului judiciar", pentru finalizarea unor importante contracte de lucrări: Tribunalul Dolj, Palatul de Justiţie Oradea, Tribunalul Prahova (monument istoric) şi aducerea la un stadiu avansat de execuţie a Palatului de Justiţie Prahova (noul sediu) şi Tribunalului Sibiu (monument istoric).

Tot în cadrul acestui proiect vor fi dotate cu mobilier Tribunalul Dolj şi Palatul de Justiţie Oradea.

În programul de investiţii pe anul 2016 vor fi introduse noi obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie, dintre care sedii noi pentru Judecătoria Rădăuţi, Judecătoria Craiova, Judecătoria Oraviţa, precum şi reparaţii capitale la sediile Judecătoriei Sighetu Marmaţiei şi Judecătoriei Şimleu Silvaniei.

Un alt proiect se referă la construirea "Cartierului Justiţiei", în cadrul căruia se va negocia un împrumut cu Banca Mondială, urmând ca demararea efectivă a lucrărilor să înceapă după anul 2017.

Totodată, în anul 2016 vor începe lucrările pentru crearea de noi locuri de detenţie, precum şi modernizarea celor existente la penitenciarele Giurgiu şi Deva, lucrări care vor continua şi în anii următori.

În perioada 2016 – 2019 se are în vedere promovarea obiectivului de investiţii pentru construirea Penitenciarului Piatra Neamţ, cu o capacitate de o mie de locuri, respectiv realizarea studiului de prefezabilitate şi a celorlalte documentaţii tehnice.

SURSA: Agerpres