Astfel, bugetele instituţiilor vor fi repartizate în funcţie de calificativele obţinute: "bine", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător". Pentru fiecare instituţie căreia i se acordă calificativul "nesatisfăcător", cuantumului finanţării de bază i se va aplica o reducere cu 25% pentru următorul an bugetar. Pentru anii bugetari consecutivi în care certificarea este valabilă, dar calificativul de îndeplinire a standardului de calitate obţinut este "nesatisfăcător", reducerea devine 50%, 75%, respectiv 100%.

"Procedurile şi modelele cadru pentru datele şi documentele aferente cererii de finanţare, precum şi structura platformei online pe care acestea se vor încărca se aprobă prin act administrativ al preşedintelui Autorităţii Naţionale Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică", prevede proiectul.

Experţii evaluatori urmează să fie selectaţi de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. Potrivit proiectului, se vor evalua modul şi gradul de îndeplinire a măsurilor şi recomandărilor cuprinse în raportul în vederea certificării.

Proiectul de buget publicat de Ministerul Finanţelor prevede o alocare de la bugetul de stat de pentru 2012, 1,7 miliarde lei alocaţi de la bugetul de stat pentru cercetare pentru 2012, mai mult cu circa 200 de milioane de lei faţă de 2011.