Ca ordonator principal, Ministerul Energiei va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, în valoare totală de până la 583,3 milioane de lei.

Sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării Ministerului Energiei sunt structurate astfel: bugetul de stat 68% şi veniturile proprii 32%.

Pentru asigurarea suportului tehnic naţional în energetica nucleară, alocarea bugetară de bază este de 56,4 milioane de lei, la care se vor mai putea adăuga credite de angajament de până la 56,4 milioane de lei.

Potrivit proiectului, obiectivele de investiţii prevăzute pentru perioada 2018-2021, conform Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul coridorului de expropiere al obiectivelor de investiţii sunt:
– Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu la o capacitate de 8 milioane de tone/an lignit
– Lucrări pentru punerea în func&iune a capacită&ii finale de produc&ie de 8,5 milioane de tone lignit/an, cariera Jilţ Sud, judeţul Gorj.

Per ansamblu, 22 de ministere vor primi bani în plus în 2018, în timp ce la alte cinci fondurile vor scădea, se arată în sinteza proiectului de buget.