Potrivit rezultatelor financiare transmise, activele totale ale Bancii Turco Romane au atins la sfarsitul primului trimestru al anului curent un nivel de 7.711 miliarde lei, crescand in termeni nominali cu aproape 12% fata de nivelul atins la sfarsitul anului trecut. Creditele acordate clientelei de Banca Turco Romana la sfarsitul primului trimestru se ridicau la suma de 1.961 miliarde lei, inregistrand o crestere de peste 33% fata de nivelul atins la sfarsitul anului 1999. Conturile de depozite atrase de Banca Turco Romana la sfarsitul primului trimestru totalizau 3.629 miliarde lei, sporind cu circa 18%, comparativ cu nivelul atins la sfarsitul anului trecut. Veniturile totale ale Bancii Turco Romane s-au situat la nivelul de 677 miliarde lei, reprezentand circa 28% din nivelul inregistrat in anul 1999. Cheltuielile totale au atins nivelul de 626 miliarde lei, ceea ce reprezinta aproximativ 32% din nivelul inregistrat in anul anterior. In primele trei luni ale anului curent, Banca Turco Romana a realizat un profit brut de 50,9 miliarde lei, ceea ce reprezinta circa 11% din profitul brut realizat in cursul anului 1999. Profitul net al bancii s-a situat la nivelul de 41,6 miliarde lei, reprezentand 12,7% din nivelul anului 1999.
In primele sedinte de tranzactionare ale lunii iulie, actiunile Bancii Turco Romane au inregistrat o tendinta de scadere, atingand un minim de 2.050 lei pe actiune in data de 5 iulie. Cu toate acestea, datorita cresterii puternice de 14,6% inregistrata in data de 6 iulie, cand pretul de inchidere a atins nivelul de 2.350 lei pe actiune, Banca Turco Romana a crescut cu 4,44% comparativ cu sfarsitul lunii iunie.