Consiliului Concurenţei a avizat notificarea elaborată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) referitoare la acestă schemă, înainte de a fi transmisă forului european.
Până în prezent, schema de sprijin pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile, instituită prin Legea nr. 220/2008, nu s-a aplicat întrucât măsurile de sprijin prevăzute sunt de natura ajutorului de stat sau susceptibile de a constitui ajutor de stat, pentru aplicarea acestora fiind necesară autorizarea prealabilă a Comisiei Europene.
Schema a fost notificată informal Comisiei Europene în iulie 2010 şi a făcut obiectul mai multor etape de consultări tehnice şi schimburi de informaţii cu instituțiile comunitare, în scopul respectării prevederilor orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru protectia mediului.
Ca urmare a consultărilor dintre autorităţile române şi executivul de la Bruxelles, ANRE în colaborare cu Ministerul Economiei, Comerțului şi Mediului de Afaceri şi Consiliul  Concurentei a elaborat un proiect de Ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează Legea 220/2008, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele Comisiei Europene privind compatibilitatea măsurilor de sprijin cu legislaţia în domeniu.
Principalele amendamente vizează evitarea supracompensării pe ansamblu a producătorilor şi cumulul ajutoarelor de stat din mai multe surse.  De asemenea, faţă de prevederile Legii nr. 220/2008, prin proiectul de ordonanţă, numărul de certificate verzi va fi redus pentru anumite tehnolologii, astfel: de la trei certificate la două certificate pentru energia electrică obţinută din energie geotermală, biomasă (alta decât cea provenită din culturi energetice), biolichide, biogaz, iar pentru gazul de procesare a deşeurilor şi gazul de fermentare a nămolurilor numărul de certificate a fost redus de la trei la unul.
A fost menţinut nemodificat numărul de certificate verzi pentru energie hidraulică, eoliană, solară şi biomasă obţinută din culturi energetice.
Proiectul Ordonanţei de Urgenţă poate fi consultat pe www.anre.ro
Se estimează că, după  obţinerea deciziei Comisiei Europene, de acest sistem vor beneficia aproximativ 500 operatori  economici care vor dezvolta proiecte de producere a energiei electrice din surse  regenerabile, contribuind astfel la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate de statul român în cadrul Strategiei Uniunii Europene la nivelul anului 2020.