Capcana din noua lege a pensiilor

Capcana din noua lege a pensiilor. Noua lege a pensiilor prevede o altă recalculare, pe lângă cea din septembrie.

Pensionarii au timp, până în septembrie, să aducă adeverințele de brut la Casele de Pensii. Cu ajutor acestor documente, va începe cea de-a doua recalculare a pensiilor, în termen de șase luni.

Important aici este suma care le revine pensionarilor în urma recalculării. Legea stipulează că, dacă după recalculare cuantumul este mai mic, atunci această sumă le revine pensionarilor.

”(2) În situația în care, urmare recalculării drepturilor de pensie conform alin. (1), prin valorificarea venitului total lunar realizat, prevăzut la art. 139 alin. (1) din lege, rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, se acordă cuantumul și numărul de puncte rezultate în urma recalculării.”, se arată în lege.

bani, tichete, lei
SURSA FOTO: Dreamstime

De ce trebuie o Adeverință de Brut?

Capcana din noua lege a pensiilor. Pentru calcularea punctajelor lunare în perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, va fi folosită Adeverința de Brut.

”(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat”, arată legea.

Din acest document trebuie să rezulte veniturile lunare, fie nete, fie brute, înregistrate înainte de data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a efectuat plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CAS).

Aici vor fi incluse diverse venituri, precum prime, ore suplimentare sau alte surse de venit. Este vorba doar despre acele venituri pentru care s-a efectuat plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CAS).

”(2) Venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, prevăzut la alin. (1), se dovedește prin adeverință întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, eliberată pe baza statelor de plată, de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original”, se mai arată în lege.

În absența posibilității de a furniza dovada venitului brut sau net, se vor lua în considerare salariile brute sau nete, în funcție de modul în care acestea sunt înregistrate în carnetul de muncă. Mai sunt luate în considerare și sporurile cu caracter permanent. Astfel, vor fi determinate punctajele lunare.

”(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, nu se poate face dovada venitului total lunar realizat, brut sau net, după caz, la determinarea punctajelor lunare se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, precum și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă ori sunt dovedite cu adeverințe eliberate de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice, care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original”, se arată în lege.

Așadar, pensionarii ar trebui să-și examineze cu atenție propriul dosar. În cazul în care sunt prime sau ore suplimentare pentru care CAS nu a fost plătită, atunci sunt necesare calcule detaliate. De asemenea, trebuie să ia în considerare prezentarea unei Adeverințe pe Brut. Alternativ, ei pot lăsa Casa de Pensii să calculeze pensia pe baza datelor disponibile în prezent.

bani, lei
SURSA FOTO: Dreamstime

Salariile care se utilizează pentru terminarea punctajelor

Capcana din noua lege a pensiilor. Legea arată că salariile are se utilizează pentru determinarea punctajelor lunare sunt:

 • salariile brute oferite până în data de 30 iunie 1977
 • salariile nete oferite în perioada 1 iulie 1977 – 31 decembrie 1990
 • salariile brute oferite din 1 ianuarie 1991

De asemenea, sporul de vechime aferent alineatului 3, prezentat mai sus, este:

Perioada 1 martie 1970-31 august 1983

 • 3% pentru o vechime între 5-10 ani
 • 5% pentru o vechime între 10-15 ani
 • 7% pentru o vechime între 15-20 de ani
 • 10% pentru o vechime de peste 20 de ani

Perioada 1 septembrie 1983-31 martie 1992

 • 3% pentru o vechime între 3-5 ani
 • 6% pentru o vechime între 5-10 ani
 • 9% pentru o vechime în muncă între 10-15 ani
 • 12% pentru o vechime între 15-20 de ani
 • 15% pentru o vechime de peste 20 de ani

Perioada 1 aprilie 1992-1 aprilie 2001

”(…) cel înscris în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverințe eliberate de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original”