Construcţiile au înregistrat cea mai mare scădere a Valorii Adăugate Brute, de la plus 4,7% pondere în PIB în trim. I la minus 14,2% în trim. II, potrivit ultimului Buletin de conjunctură publicat astăzi de către Banca Naţională.

„Cea mai abruptă traiectorie descendentă s-a observat în construcţii, dinamica VAB – Valoarea Adăugată Brută, coborând la minus 14,2 la sută, prima variaţie anuală negativă începând cu trim. IV 1999, evoluţia fiind generată, pe de o parte, de inversarea de semn intervenită în dinamica lucrărilor pentru clădiri (…), iar pe de altă parte de triplarea ritmului de scădere a cxheltuielilor pentru infrastructură”, se menţionează în documentul citat.

Aproape jumătate din contracţia Produsului Intern Brut a fost determinată de sectorul serviciilor a cărui scădere a fost cauzată de reducerea valorii adăugate brute în comerţ, hoteluri şi restaurante, transporturi precum şi din serviciile financiare, care şi-au accentuat căderea de la minus 3,8% în trim. I la minus, 7,4%, mai precizează analiştii BNR.

Redactarea Buletinului de conjunctură a fost finalizată la data de 23 septembrie şi a fost realizată de către Direcţia Studii Economice din cadrul Băncii Centrale.