Lucrările de reabilitare cuprind intervenţii la sistemul structural al imobilului, precum şi la instalaţiile şi izolaţiile termice şi hidrofuge aferente. Programul de intervenţie pe 2011 vizează continuarea lucrărilor la cele opt imobile incluse în program în 2010, se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării regionale şi Turismului.
Expertizarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe se subvenţionează din bugetul de stat şi se asigură prin transferuri, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul MDRT şi din alte surse legal constituite.
Printre criteriile tehnice de selecţie a blocurilor de locuinţe avute în vedere de consiliile locale din localităţile situate în zonele defavorizate se numără anul construirii/perioada de proiectare (în ordinea descrescătoare privind vechimea construcţiei), existenţa unor degradări/avarii vizibile (fisuri, crăpături, armături dezvelite ale elementelor structurale sau acţiunea unor factori cu consecinţe agravante asupra rezistenţei, stabilităţii, igienei, sănătăţii oamenilor, protecţiei mediului, izolaţiei termice, hidrofuge şi economiei de energie (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, infiltraţii, igrasie).
Totodată, printre criteriile sociale se numără numărul de persoane (în ordinea descrescătoare a numărului de locatari aflaţi în evidenţă în cartea de imobil), numărul locatarilor şomeri şi asistaţi sociali (în ordinea descrescătoare) sau nivelul sumelor datorate pentru plata cheltuielilor de întreţinere (în ordinea crescătoare a sumelor).
Vor fi astfel reabilitate 600 de apartamente din blocuri situate în localităţile Aleşd (judeţul Bihor), Rovinari (judeţul Gorj), Petroşani (judeţul Hunedoara), Petrila (judeţul Hunedoara) şi Baia Mare (judeţul Maramureş).