"Creşterea de acciză la motorină şi benzină se va duce până pe masa oamenilor. Asta vine la pachet cu ce? Cu scutirea de impozit a dividendelor. De ce au nevoie să scutească de impozit dividendele? Asta este un fel de Ordonanţă 13 a fiscalităţii. Din 2018 va intra la full power schimbul automat la informaţii, inclusiv din paradisuri fiscale. Ca să evite raportarea sumelor parcate în paradisuri fiscale, inclusiv de către ei, atunci ar trebui să le scutească", a spus Biriş. 

Potrivit acestuia, în momentul în care scuteşti de impozit dividendul, creezi o tentaţie pentru erodarea bazei fiscale a României. 

Conform unui proiect al Ministerului Finanţelor Publice (MFP), veniturile realizate de persoanele fizice din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2018 ar putea fi scutite de la plata impozitului pe venit. 

'Se propune scutirea de la plata impozitului pe venit, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor precum şi din activităţi independente obţinute din exercitarea profesiei de medic, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi veniturile realizate de persoanele fizice din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2018', se arată în nota de fundamentare. 

Un alt punct se referă la scutirea de impozit pe venitul din dividende obţinut din România de persoanele fizice nerezidente şi juridice străine, rezidenţi într-un stat membru al UE sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie pentru eliminarea dublei impuneri. Cota de impunere de 5% aplicată veniturilor din dividende se menţine pentru persoanele fizice nerezidente şi juridice străine, rezidente în alte jurisdicţii. 

De asemenea, se face referire la Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, cu amendamentele ulterioare s-a abrogat în relaţia cu statele membre începând cu 1 ianuarie 2016 şi în relaţia cu Austria începând cu 1 ianuarie 2017, însă au fost menţinute în vigoare prevederile privind obligaţiile agentului plătitor stabilit în România până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 în relaţia cu Austria precum şi prevederile privind obligaţiile autorităţii competente din România până la 30 iunie 2017 în relaţia cu Austria şi care se abroga prin prezenta ordonanţă. 

Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit pentru un an fiscal de 22.000 lei. Aceasta are obligaţia să declare şi să plătească impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere. 

 AGERPRES