Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna februarie 2013 cu 0,3 la sută (-0,6 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2013, atât pe componenta de lei cât și pe cea de valută. La 28 februarie 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 0,1 la sută (-5,2 la sută în termeni reali) faţă de 29 februarie 2012, pe seama majorării cu 5,0 la sută a componentei în lei (-0,6 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 2,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 2,9 la sută).

Creditul guvernamental a scăzut în luna februarie 2013 cu 1,2 la sută, până la 75765,7 milioane lei. La 28 februarie 2013, creditul guvernamental a înregistrat o diminuare de 3,2 la sută (-8,4 la sută în termeni reali) faţă de 29 februarie 2012.