Întreaga valoare de peste 35,507 miliarde lei este cu 27% mai mare decât nivelul înregistrat în anul 2011. De asemenea, la finalul anului trecut creditele considerate îndoielnice reprezentau 3,045 miliarde lei, 6,031 miliarde lei reprezentau credite substandard, 8,832 miliarde lei credite în observaţie şi 38,634 miliarde lei credite standard.
Pierderea brută se ridică la peste 49,364 miliarde lei, cu 20,6% mai mare decât nivelul înregistrat la finalul anului precedent.
Activul bilanţier agregat net al sistemului bancar s-a situat la 366 miliarde lei la sfârşitul anului 2012, în scădere faţă de finele anului anterior (-1,5 la sută, în termeni reali), tendinţă imprimată de reducerea activelor deţinute de băncile cu capital majoritar străin, în principal ca urmare a vânzării de active neperformante.
‘Analiza comportamentului investiţional al băncilor la nivelul anului 2012 relevă restrângerea activităţii bancare, în principal ca efect al înăspririi condiţiilor de creditare, majorarea expunerii pe sectorul guvernamental şi respectiv scăderea plasamentelor instituţiilor de credit la banca centrală. Pe partea surselor de finanţare, nivelul capitalurilor proprii a rămas robust, iar activitatea de economisire s-a situat la o dimensiune similară celei din anul anterior’, arată datele BNR.
Sursa: Agerpres