Bacalaureat 2021. Azi încep înscrierile la BAC. Ce acte sunt necesare pentru candidații la examen

Înscrierile la Bac 2021 au început luni, 31 mai, iar la prima sesiune sunt așteptați peste 100.000 de candidați, conform calendarului pentru Bacalaureat publicat recent de Ministerul Educației.

Perioada de înscrieri la prima sesiune a examenului de Bacalaureat: 31 mai – 4 iunie 2021

Conform calendarului de pe site-ul Ministerului Educaţiei, înscrierea candidaţilor pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021 începe în 31 mai şi durează până în 4 iunie.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, afirma, recent, că Bacalaureatul ar urma să fie susţinut de peste 100.000 de candidaţi, el menţionând în acest context că aproximativ 30.000 dintre aceştia s-au vaccinat împotriva COVID-19.

Bacalaureat 2021. Azi încep înscrierile la BAC. Ce acte sunt necesare pentru candidații la examen

Care sunt actele necesare pentru inscrierea la BAC

Cererea de înscriere la Bacalaureat 2021 poate fi însoțită de cereri de recunoaștere și echivalare a competențelor lincvistice în limbi străine sau a competențelor digitale. Elevii care vor susține examenul de Bacalaureat 2021 trebuie să completeze o cerere de înscriere și un tabel.

Descarcă aici tabelul

Descarcă aici cererea de înscriere la Bac 2021
Cum se echivalează problele

Cei care doresc echivalarea probelor cu certificate de recunoaștere internațională și certificate ECDL trebuie să descarce și să completeze următoarele cereri:

 • Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine
 • Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale
 • Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale – Certificat ECDL validat digital

Comisia de Bac actualizează tabelele de înscriere

După încheierea anului şcolar, comisia de Bacalaureat din unitatea de învăţământ liceal actualizează tabelele de înscriere, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată, exmatriculaţi, prin consemnarea eventualelor schimbări de opţiuni pentru probele scrise, potrivit metodologiei pentru Bac 2021.

Documentele de înscriere pentru examenul de bacalaureat, atât pentru candidaţii din seria curentă, cât şi pentru cei din seriile anterioare se depun la centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ, de către directorul şi secretarul acesteia, conform unei programări stabilite de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Cum se completează actele pentru Bacalaureat 2021

1) Candidații completează partea I a cererii de înscriere.
2) Candidaţii care solicită recunoaşterea/echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori sau sesiunile anterioare completează partea I şi partea a II-a din cererea de înscriere.
3) Candidaţii care, în cel puţin una din clasele a IX-a – a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei, la o disciplină inclusă în lista disciplinelor de bacalaureat şi care solicită echivalarea probei scrise respective, completează partea I şi partea a III-a din fișa-tip.
4) Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere internaţională a competenţelor lingvistice şi care solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba C completează cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare prezentată în Anexa 2b (n.r – vezi mai sus documentul).
5) Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere europeană a competenţelor digitale şi solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba D completează cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare prezentată în Anexa 2c (n.r. – vezi mai sus documentul)
6) Candidații care au obținut ulterior datei de 15 septembrie 2020 unul ditnre certificatele ECDL menționate în prevederile art. 2 alin 1 și 2 din Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificare competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 5219/2010, cu modificările ulterioare, completează cererea de înscriere precum și o cerere de recunoaștere și echivalare ce este aprobată în urma validării digitale a certificatului, prezentată în Anexa 2d, la prezenta procedură (n.r. – vezi mai sus documentul).

Calendarul examenului de Bacalaureat național 2021

 • 31 mai – 4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 28 iunie 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
 • 6 – 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
 • 9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2021. Azi încep înscrierile la BAC. Ce acte sunt necesare pentru candidații la examen