La proba A a Bacalaureatului de testare a competenţelor lingvistice la limba şi literatura română sunt aşteptaţi să vină 155.955 candidaţi. Potrivit lui Stelian Fedorca, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, pentru aceaste probă există 75 de bilete cu subiecte.
Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în altă limba maternă au fost elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE).
Ele constau în texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.
Potrivit ministrului educaţiei, Liviu Pop, la aceste probe orale nu vor exista camere, ci numai la cele scrise.
Cine nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat. Candidaţii care au fost respinşi la sesiunile de bacalaureat organizate în ultimii doi ani pot solicita recunoaşterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni.
Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: mediu, avansat şi experimentat.
Citește și Peste 340.000 de absolvenți de liceu, așteptați începând de luni la problele bacalaureatului