"Obiectivul principal de activitate al ARF va fi activitatea de reformă/restructurare a reţelei de transport feroviar, redresarea transportului feroviar prin creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa transporturilor terestre, dimensionarea acestuia în limita sustenabilităţii financiare, atribuirea contractelor de servicii publice în conformitate cu cerinţele reglementărilor europene şi naţionale, elaborarea şi promovarea contractelor de activitate care se încheie cu administratorul infrastructurii feroviare, achiziţionarea de material rulant pentru operatorii de transport feroviar de călători şi introducerea unor programe eficiente de desfăşurare a activităţii a sectorului feroviar în conformitate cu Master Planul National de Transport şi strategia de eficientizare care va fi elaborată în acest sens", se menţionează în Nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de ordonanţă privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară (ARF).

Potrivit documentului publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, ARF ar urma să fie condusă de un consiliu de conducere, compus din cinci persoane, al cărui preşedinte este preşedintele instituţiei, şi va avea un număr de 100 posturi, inclusiv preşedintele.

Preşedintele ARF şi membrii consiliului de conducere vor fi numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului Transporturilor. Instituţia va avea următoarele departamente: Departamentul de Reţea Feroviară, care va implementa programul de reducere a liniei de cale ferată, Departamentul de Licitaţii pentru Contracte de Servicii Publice şi Monitorizare a Contractelor de Servicii Publice, Departamentul Indicatori de Performanţă, cu rolul de a stabili şi monitoriza indicatorii de performanţă şi Departamentul Programe de Reducere Costuri, care va pune în aplicare programele stabilite de MT sau de instituţiile financiare internaţionale (IFI) pentru reducerea costurilor în sistemul de transport feroviar din România.