Mai mult, proiectul are drept scop aplicarea unitară a legii pentru cei care au lucrat în subteran, și prevede că toți cei care au desfășurat activități miniere în cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice vor beneficia de pensie de limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani (dar nu sub vârsta de 45 de ani) pentru un stagiu de cel puțin 20 de ani de cotizare realizat în aceste activități.

Potrivit noii legi, stagiul complet va fi de 20 de ani (unde va fi luată în calcul și activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă).

De asemenea, Guvernul susține că aceste modificări sunt necesare pentru o mai bună funcționare a sistemului și pentru a corecta inechitățile din sistem rezultate în urma unor reglementări succesive și necorelate (pentru persoane care au desfășurat aceleași tip de activitate, s-au luat în calcul diferite stagii de cotizare).

Actuala Lege a pensiilor se mai aplică până la 31 august 2021, după care va fi înlocuită de noua reglementare – Legea nr. 127/2019.

Modificările propuse prin OUG în privința pensiilor NU se aplică momentan. Acestea trebuie adoptate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial ca să intre în vigoare.