Executivul are pe agendă ordonanţe de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru prorogarea unor termene din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.

Guvernul mai discută şi un proiect de hotărâre de suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dar şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal.

Alte proiecte înscrise pe ordinea de zi a şedinţei se referă la ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, dar şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea 91/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Guvernul discută şi proiectele de hotărâre privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016.

Se mai află pe agendă proiectele de hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2016. AGERPRES