Asigurarile medicale nu sunt o noutate pe piata romineasca, ele facind parte din portofoliul multor companii. Ele nu ilocuiesc i nici un caz sistemul clasic bazat pe taxe si impozite, ci sunt fie o completare a acestuia, fie o alternativa la acesta. Ceea ce ofera i general companiile de asigurari i cadrul politelor medicale sunt despagubiri acordate asiguratilor i caz de invaliditate temporara sau definitiva sau urmasilor acestora, i caz de deces. in raport cu conditiile de asigurare ale politei, pentru fiecare zi de spitalizare, asiguratorii mai acorda, i general, o anumita suma, cu care asiguratul isi poate suplimenta medicatia sau poate plati anumite servicii suplimentare.
O societate privata de asigurari de sanatate isa nu exista ica i Rominia, desi sistemul este foarte raspindit i Occident. in Germania, de pilda, obligativitatea asigurarilor sociale functioneaza doar pina la un plafon prestabilit, dincolo de care exista varianta privata, i timp ce i Franta, gradul de penetrabilitate a asigurarilor medicale private este de circa 80%. Dintr-o anumita perspectiva, diferenta dintre sistemul de stat si cel privat este simpla. in timp ce primul este finantat dupa principiul solidaritatii (procente din salariu), cel de-al doilea se bazeaza pe veniturile din primele de asigurare stabilite pe baza calculelor actuariale.
Pornind de la aceste considerente, Asimed s-a constituit ca prima societate privata de asigurari de sanatate. Actionarii companiei (40 la numar) sunt medici din diferite regiuni ale tarii, i general acolo unde Asimed are filiale judetene. Oferta companiei de asigurari consta, i esenta, i servicii medicale acordate clientilor Asimed. Platind o prima de asigurare, acestia au acces (pe baza unui card de asigurat) la reteaua Asimed constituita din spitale avind confort hotelier, medici curanti, cabinete medicale, farmacii, statii de salvare etc. in Bucuresti, de pilda, compania a icheiat contracte cu diferite spitale sau policlinici (Caritas, Titan sunt citeva exemple), angajindu-se sa modernizeze corpuri de cladiri ale acestora, la nivel hotelier. Transportul de urgenta este asigurat de salvarile private Puls, cu care Asimed are de asemenea o itelegere i acest sens, dar si de cele de stat. in privinta medicilor, acestia sunt platiti evident suplimentar de Asimed, pentru serviciile prestate asiguratilor. „Am creat primele mecanisme prin care medicii pot fi recompensati corect si legal pentru prestatiile medicale efectuate”, declara Sorin Paveliu, vicepresedinte Asimed
in provincie, reteaua este putin dezvoltata, reprezentantii Asimed considerind ca aceasta se va extinde pe masura evolutiei societatii. Pachetul de polite oferite cuprinde asigurari de servicii ambulatorii de specialitate (consultatii la medic specilist, investigatii paraclinice, asistenta medicala de urgenta etc.), asigurari pentru boli critice (transplant de organe, cancer, accident vascular cerebral etc.), cit si asigurari pentru afectiuni stomatologice sau cele pentru graviditate. in ce priveste primele de asigurare, citeva exemple ni se par concludente. La o acoperire de 15.000 euro si un contract pe un an de zile, o femeie de 30 ani nefumatoare va plati o prima de 2,60 euro/luna, o alta mai i virsta cu zece ani, 4,65 euro/luna i timp una de 50 de ani va plati 10,2 euro/luna.