Astfel, în perioada 1 – 30 septembrie 2011 se va desfăşura a treia sesiune din acest an pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”, informează APDRP.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru finanţarea primei împăduriri a terenurilor agricole vor fi de 50 milioane euro. Din această sumă, 20% reprezintă contribuţia Guvernului României de la bugetul de stat, iar 80% contribuţia Uniunii Europene. Proiectele vor putea fi depuse la Oficiile Judeţene ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, zilnic între orele 9.00 şi 14.00, ultima zi pentru depunere fiind 30 septembrie 2011, ora 12.00.
Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului. Astfel, se poate asigura şi împădurirea terenurile agricole din jurul oraşelor cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite şi terenurile care conţin soluri nisipoase şi/ sau mobile, terenurile situate în lunca Dunării sau în luncile râurilor dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.
Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol.
Suprafaţa împădurită trebuie să aibă cel puţin 0,5 hectare
Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 hectare. Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în ultimii doi ani calendaristici.
Prin această Măsură se pot acorda trei tipuri de plăţi: o primă pentru lucrările de înfiinţare, o primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere şi o primă compensatorie fixă anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe o perioadă de 15 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei.
Prin Măsura 221 nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi pentru producerea de energie regenerabilă.
Aşadar, pentru ca un fermier să îşi poate realiza o astfel de plantaţie forestieră, trebuie să deţină parcele agricole cu o suprafaţă mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi, împreună cu persoanele autorizate în acest sens, un proiect de împădurire. Plantaţiile forestiere trebuie să fie constituite, în funcţie de zona geografică, din speciile prezentate în Ghidul Solicitantului.