Cheltuieli UE neconforme de 14 miliarde de euro

Curtea de Conturi Europene (ECA) a trimis un comunicat de presă în care spune că au fost raportate cheltuieli UE neconforme în valoare de 14 miliarde de euro. Datele se referă la toate domeniile din perioada 2014-2022.

Instituția mai spune că recuperarea sumei de bani reprezintă un element cheie al integrităţii financiare a Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, acesta mai reprezintă și un element important în ceea ce privește sistemul de control intern.

Auditorii Uniunii Europene au remarcat că, deși Comisia Europeană asigură înregistrarea corectă și promptă a cheltuielilor neconforme, recuperarea acestor fonduri întârzie adesea.

Se observă că în ceea ce privește fondurile pentru agricultură gestionate în comun, unde responsabilitatea primară revine statelor membre, ratele de recuperare sunt în general reduse. Există diferențe semnificative între statele membre ale UE.

Este menționat faptul că între 2014 și 2022 au fost raportate cheltuieli neconforme ale UE în valoare de 14 miliarde de euro.

Recuperarea acestor fonduri este vitală pentru integritatea financiară a Uniunii Europene și a sistemului său intern de control.

„Auditorii Uniunii Europene au constatat că, deşi Comisia Europeană asigură înregistrarea corectă şi promptă a cheltuielilor neconforme, recuperarea banilor respectivi durează adesea prea mult. În cazul fondurilor pentru agricultură gestionate în comun, pentru care responsabilitatea primară revine statelor membre, ratele de recuperare sunt în general scăzute. Există însă diferenţe considerabile de la o ţară UE la alta. Între 2014 şi 2022, au fost raportate, pentru toate domeniile, cheltuieli UE neconforme (bani cheltuiţi necorespunzător) în valoare de 14 miliarde de euro. Recuperarea acestor bani este un element esenţial al integrităţii financiare a Uniunii Europene şi al sistemului său de control intern”, se precizează în documentul citat.

Recuperarea banilor durează mult

În comunicat se mai arată că recuperarea banilor plătiși durează deseori foarte mult. În unele dăți, chiar este imposibil ca banii să fie returnați, arată Curea de Conturi Europeană.

Instituția mai spune că, de obicei, trec între 14 şi 23 de luni de la încheierea activităţilor finanţate până la emiterea unei cereri de rambursare.

După aceea, este necesar un interval suplimentar de 3-5 luni înainte ca fondurile să fie recuperate în mod efectiv. Procentajul de fonduri pentru care se renunță pur și simplu la recuperare variază între 1% și 8%.

„Nu ar trebui precupeţit niciun efort atunci când vine vorba de recuperarea cât mai rapid a banilor de la UE cheltuiţi necorespunzător. UE are această responsabilitate faţă de contribuabili şi orice eşec în a recupera banii riscă să submineze încrederea cetăţenilor UE”, a declarat Jorg Kristijan Petrovic, membrul Curţii responsabil de acest audit.

Rata cheltuielilor neconforme a variat între 3% și 4,2% din buget. Acesta date sunt pentru perioada 2014-2022. Cu toate acestea, deoarece doar 20% din buget este gestionat direct de Comisia Europeană, eliminarea erorilor și recuperarea fondurilor respective pot fi dificile.

Comisia Europeană nu cheltuieşte direct întregul buget al UE

Curtea a explicat că aproximativ 70% din buget este gestionat în colaborare cu statele membre. De asemenea, 20% este administrat direct.

În schimb, restul de de 10% este în gestionare indirectă. Acesta este asigurat de alte organizații internaționale sau de țări terțe.

Comisia este responsabilă atât de identificarea și înregistrarea cheltuielilor neconforme, cât și de recuperarea fondurilor. Acest lucru se aplică în cazul gestiunii directe dar și a celei indirecte.

Dacă fondurile UE nu sunt utilizate conform prevederilor legale, sunt clasificate drept cheltuieli neconforme. Cheltuielile neconforme au constituit 4,2% din bugetul pentru anul 2022.