Vești imporante pentru părinți și elevi! Apare o nouă materie în România

Marți, Camera Deputaților a decis, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă prin care introduce o nouă materie în România. Este vorba despre educația financiară, aceasta fiind inclusă în Legea educației naționale, la capitolul Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial.

Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a elevului, astfel:

  • competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale
  • competențe de comunicare în limbi străine
  • competențe de bază de matematică, științe și tehnologie
  • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
  • competențe sociale și civice
  • competențe antreprenoriale și financiare
  • competențe de sensibilizare și de expresie culturală
  •  competența de a învăța să înveți

În ceea ce privește educația fizică și sportul, acestea sunt cuprinse în trunchiul comun al planurilor de învățământ. În același timp, tehnologia informației și comunicării constituie o disciplină opțională pentru elevii claselor I-IV, dar ete obligatorie pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal.

Curriculum pentru clasele prergătitoare

Referitor la curriculumul pentru clasele pregătitoare, acesta urmărește dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și a atitudinilor în învățare, asigurând totodată punțile către dezvoltarea celor 8 competențe-cheie.

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice în funcție de filieră, profil, specializare sau calificare.

În plus, învățământul profesional este orientat pe formarea de competențe specifice calificării profesionale și aptitudinilor practice.

Sursă foto: Dreamstime