Anunțul momentului pentru părinți și elevi! Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au elaborat un Ordin care prevedere măsurile ce trebuie luate de către fiecare unitate școlară pentru redeschiderea școlilor. Menționăm că, momentan, Ordinul este în stadiul de draft.

Anunțul momentului pentru părinți și elevi! Ce prevede ordinul

ART. 1
(1) Prezentul ordin reglementează procedura și măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea competențelor dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, precum și pentru activitățile de învățare remedială desfășurate în unitățile de învățământ în cadrul programelor de tipul,, Școală după Școală”.

(3) Modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun prezența fizică a studenților în cadrul instituțiilor de învățământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

ART.2
(1) DSP/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.
(2) ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/ conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.
(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza in functie de evolutia epidemilogica prin raportare la prevederile art.3.

Activitatea în funcție de scenarii

ART. 3
(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe bază criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

(2) În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de invățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem on line cu aprobarea inspectoratului școlar județean/ISMB.
Anunțul momentului pentru părinți și elevi! (3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, senatul universitar stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:

ART. 4
(1) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învățământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.
(2) Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.
ART. 5
Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare.
ART. 6
Pentru pregătirea unităților de învățământ/instituțiilor conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:
a) organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru.
In situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă,
inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului scolar;
b) stabilirea circuitelor funcţionale;
c) organizarea spaţiilor de recreere;
d) evaluarea necesarului de resurse umane;
e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru
elevi/studenți şi personal.

Întregul document poate fi consultat AICI.

Sursa foto: INQUAM Photos/Alex Nicodim