UPDATE. Ministerul Educației a venit cu un drept la replică în urma informațiilor publicate de capital.ro:

„Conform vechiului plan-cadru pentru învățământul gimnazial, aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.638/11.04.2001, Limba latină a fost studiată în clasa a VIII-a. Prin ordinul de ministru nr. 3.590/05.04.2016 a fost aprobat noul plan-cadru pentru învățământul gimnazial, astfel că, începând din anul școlar 2019-2020, elevii din clasa a VII-a studiază „Elemente de limbă latină și de cultură romanică” (aria curriculară Limbă și comunicare). Tot în anul școlar 2019-2020 s-a studiat și la clasa a VIII-a, în conformitate cu vechiul plan-cadru, intrat în lichidare, însă începând cu 2020-2021 se studiază doar la clasa a VII-a.

De asemenea, potrivit ordinului de ministru nr. 3.410/16.03.2009, Limba latină se studiază la nivelul învățământului liceal – ciclul inferior (clasele a IX-a și a X-a), la profilul umanist și la filiera vocațională – profilurile teologic ortodox și muzică bisericească. Totodată, ordinul de ministru anterior menționat prevede studiul Limbii latine, la nivel liceal – ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), profilul umanist, specializarea filologie și la filiera vocațională, profilurile teologic ortodox, muzică bisericească, romano-catolică – limbă maghiară, iar la specializările romano-catolică – limba română și greco-catolică, doar în clasa a XI-a.

Referitor la afirmațiile din cadrul articolului, conform cărora Ministerul Educației și Cercetării a eliminat studiul Limbii Latine pentru a introduce ore de teatru în școli, facem precizarea că acest lucru este FALS! Au fost semnate ordinele de ministru prin care au fost aprobate trei discipline opționale de teatru („Eu și scena” – clasele a III-a și a IV-a, „Teatrul și noi” – clasele a VI-a și a VII-a și „Laboratorul de teatru” – clasele a X-a și a XI-a) și programele aferente, însă prin această decizie nu se elimină studiul Limbii latine.

Opționalele de teatru fac parte din curriculumul la decizia școlii (CDS), elevii având posibilitatea de a le studia începând cu anul școlar 2020-2021, în timp ce Limba latină face parte din trunchiul comun (TC), având statut obligatoriu.

Știre inițială:

Potrivit unui ordin semnat de ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, elevii nu vor mai putea învăța Limba Latină, dar, în schimb, vor putea studia teatrul, ca disciplină opțională, în anul școlar 2021-2022.

Mai exact, începând din acest an școlar, elevii pot opta pentru a studia, în anul școlar 2021-2022, următoarele cursuri: „Eu și scena” (clasele a III-a și a IV-a), „Teatrul și noi” (clasele a VI-a și a VII-a) și „Laboratorul de teatru” (clasele a X-a și a XI-a), se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Educației și Cercetării.

„Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică a propus, în acest an școlar, Ministerului Educației și Cercetării, introducerea în curriculumul la decizia școlii a unei discipline din domeniul artei teatrale. Ca profesor de Limba și literatura română și ministru, consider că acesta este un moment important pentru educație, moment care răspunde recomandărilor Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în care sunt incluse și competențele artistice, dar și Declarației de la Frankfurt privind Educația prin Arte”, susține ministrul Educației.

Arta este mai importantă

Totodată, ministrul a mai precizat că introducerea artei în sistemul de învățământ poate spori abilitățile creative ale elevilor și de asemenea, poate încuraja responsabilitatea socială.

„De asemenea, decizia are la bază și recomandările UNESCO incluse în Agenda de la Seul, în care se precizează că folosirea artelor în educație poate să sporească abilitățile creative și inovative ale societății, să genereze recunoașterea și dezvoltarea bunăstării sociale și culturale, să promoveze și să încurajeze responsabilitatea socială”, a mai adăugatMonica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Reprezentanții de la Ministerul Educației și Cercetării au mai subliniat faptul că având în vedere noua schimbare, cu ajutorul acestor opționale, elevii își vor dezvolta creativitatea, competențele de comunicare, dar vor dobândi și competențe socio-emoționale și un comportament prosocial.