De pe data de 16 februarie, adică de mâine, se elimină între statele membre UE a unor formalități privind documentele oficiale cum sunt apostilarea și supralegalizarea. De mâine începe să se aplice în mod direct în țara noastră (fără să fie necesare transpuneri) Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, informează avocatnet.ro. Cetățenii europeni vor scăpa în acest fel de birocrația presupusă de aceste mecanisme.”Documentele oficiale care intră sub incidența prezentului regulament și copiile lor certificate sunt scutite de toate obligațiile de legalizare și de alte formalități similare (se referă, de fapt, la apostilare, dacă ne uităm la definițiile din regulament – n.red.)”, prevede regulamentul, care începe să se aplice de la 16 februarie 2019. Regulamentul definește legalizarea ca fiind „formalitatea de certificare a autenticității semnăturii unei persoane care ocupă o funcție oficială, a calității în care a acționat semnatarul documentului și, dacă este cazul, a identității sigiliului sau ștampilei aplicate pe documentul respectiv”.

Documentele oficiale acoperite prin acest regulament european în vigoare de mâine:
documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc (huissier de justice – în limba franceză);
documentele administrative;
actele notariale;
certificate oficiale depuse pe acte sub semnătură privată, cum ar fi certificatele oficiale privind mențiuni de înregistrare, viza de învestire cu data certă și legalizări de semnătură;
documentele întocmite de către agenți diplomatici sau consulari ai unui stat membru, care își desfășoară activitatea pe teritoriul oricărui stat în calitate oficială, în cazul în care documentele respective trebuie să fie prezentate pe teritoriul altui stat membru sau agenților diplomatici sau consulari ai unui alt stat membru, care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat terț.
Regulamentul UE se aplică, de mâine, în ceea ce privește documentele oficiale eliberate de autoritățile unui stat membru UE, care trebuie să fie prezentate autorităților altui stat membru și al căror scop principal este de a stabili unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
nașterea;
faptul că o persoană este în viață;
decesul;
numele;
căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;
divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;
desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;
filiația;
adopția;
domiciliul și/sau reședința;
cetățenia;
absența cazierului judiciar, cu condiția ca astfel de documente oficiale să fie emise pentru un cetățean al Uniunii de către autoritățile din statul membru al cărui cetățean este acesta.