Astfel cei care transportă persoane prin Uber, Bolt, Yango, etc. au obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, de a emite și înmâna bon fiscal pasagerului, precum şi de a emite factură la solicitarea acestuia.

„Potrivit dispozițiilor alin. (2) al ART. 21 din Ordonanţa de urgenţă Nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a emite şi înmâna bon fiscal pasagerului, precum şi de a emite factură la solicitarea acestuia.

Configuraţia, precum şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă (HG nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare).”

Operatorii economici care închiriază autoturisme au de asemenea obligația a utiliza aparate de marcat electonice fiscale dacă încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit.

„Cadrul legal în vigoare instituie obligația de a utiliza aparate de marcat electonice fiscale în sarcina operatorilor economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie.

Potrivit art. 1 alin. (2) din HG 479/2003 sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetelor sociale, tichetului Rabla şi altele asemenea.”

Cei care închiriază camere în regim hotelier au de asemenea obligația de a emite bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale.

„Avand in vedere ca activitatile de inchiriere nu figureaza intre exceptiile enumerate la art 2 din OUG nr. 28/1999, pentru incasarea integral sau partial cu numerar a veniturilor obtinute din cedarea folosintei in scop turistic a locuintei, exista obligatia de a emite bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si de a le inmana clientilor, iar la solicitarea acestora se vor elibera si facturi, in conditiile legii.”

În cazul activităților în urma cărora se face încasarea doar prin virament bancar nu există obligația dotării cu aparate de marcat electronice fiscale.

„Daca incasarea se efectueaza doar prin virament bancar nu aveti obligatia dotarii cu aparate de marcat electronice fiscale

In conformitate cu art. 1, alin (1) si alin (2) din OUG nr. 28/1999, doar operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, cu excepţia celor care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură.”