Compania are 849 de angajati si o cifra de afaceri in 2015 de 84 844 816 Lei.

 

Conditii de participare:

1. Persoana fizica cu capacitate deplina de exerciţiu si stare de sanatate buna,

2. Absolvent de studii superioare cu diploma de licenta,

3. Experienta profesionala de cel puțin 10 ani, din care minimum 5 ani in funcții de management/administrare/coordonare,

4. Cunoștinte de guvernanta corporativă,

5. Cunoasterea limbii romane,

6. Cunoasterea limbii engleze,

7. Sa nu fi fost condamnat pentru infractiunile: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, spalare de bani (și alte infracțiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului), bancruta simpla, bancruta frauduloasa (si alte infractiuni prevazute in Legea nr. 85/2006, respective Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a

insolventei și de insolventa),

8. Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrare a unor întreprinderi publice.

9. Sa aiba o buna reputatie personala si profesionala,

 

Misiunea postului

Noii administratori vor fi mandatati cu atribuţiile stabilite prin actul constitutiv al societăţii, Legea societăţilor nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si vor avea ca principala misiune sa eficientizeze functionarea acestei companii intr-un timp rezonabil de scurt. Directiile si actiunile strategice vor fi discutate cu candidatii in fazele avansate ale procesului de recrutare in asa fel incat cel putin o parte dintre acestea si cateva obiective cuantificabile generice sa poata sa fie incluse in contractele de mandat ale noilor administratori, restul criteriilor de performanta urmand sa fie identificate si detaliate, cat mai repede posibil, si dupa preluarea postului.

Rolurile si responsabilitatile generale sunt cele obisnuite pentru orice post similar din mediul privat sau in companii publice de dimensiuni comparabile.

Profilul candidatului ideal este profilul uzual corespunzator nivelului de senioritate necesar ocuparii unui asemenea post intr-o companie privata sau publica de mari dimensiuni si cu o mare complexitate a activitatii.

Pachetul salarial si de beneficii va fi  se va stabili conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Va rugam sa trimiteti un CV detaliat in limbile romana si engleza in acelasi fisier la adresa de email: [email protected], respectand indicatiile si cerintele detaliate in sectiunea Mod de lucru, in care sunt descrise toate procedurile legate de procesul de recrutare. Termenul de depunere este de 30 de zile de la data primei aparitii a anuntului.

Data primei aparitii a anuntului (pe acest site): 20 aprilie 2016

Nota: acest anunt a fost publicat in presa, precum si pe site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (www.minind.ro) si pe cel al companiei angajatoare, SMART S.A. (http://www.smart-sa.ro/).