Preşedintele ANRMAP, Lucian Dan Vlădescu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, că proiectul de modificare a OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a fost prezentat în şedinţa de guvern, într-o primă lectură, pe 20 noiembrie. Documentul a primit avizele de la toate instituţiile implicate în procedura de avizare şi urmează să fie inclus pe ordinea de zi a şedinţei din 27 noiembrie.

El a spus că actul normativ este modificat ca urmare a recomandărilor formulate de Comisia Europeană în raportul Deloitte, finalizat în august 2011 şi prezentat autorităţilor române la sfârşitul anului trecut.

‘Iniţiativa de ridicare a pragului de achiziţie de la 15.000 de euro la 30.000 de euro este iniţiativa mea personală şi eu am susţinut-o începând cu luna iunie. Proiectul de act normativ are în vedere ridicarea acestui prag de la 15.000 de euro la 30.000 de euro. Decizia finală va fi a Guvernului’, a spus Lucian Dan Vlădescu.

Întrebat care este argumentul ridicării pragului, el a afirmat că, potrivit datelor statistice, numărul total al procedurilor de achiziţie publică situate între 15.001 şi 30.000 de euro este de 17% din total, dar valoarea lor este de numai 0,97% din totalul procedurilor.

‘Toate autorităţile publice, inclusiv ANRMAP, trebuie să-şi aloce aproximativ 17% din timp pentru proceduri care însumează 0,97% din totalul achiziţiilor publice. Eu personal apreciez că nu de aici apar fraudele. În plus, de multe ori, o procedură de achiziţie publică generează cheltuieli mai mari din partea autorităţilor contractante decât atunci când se face o achiziţie directă’, a explicat Vlădescu.

În ceea ce priveşte transparenţa, orice achiziţie directă cu o valoare mai mare de 5.000 de euro şi care este situată sub pragul de la care trebuie organizată o procedură de achiziţie publică trebuie să fie notificată de autoritatea contractantă în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), în aşa fel încât contribuabilii să ştie pe ce s-au cheltuit banii publici.

De asemenea, documentaţia de atribuire a fost împărţită în două categorii: fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, în funcţie de tipul procedurii.

‘ANRMAP va evalua în cadrul procedurii de control ex-ante numai fişa de date a achiziţiei, nu şi caietul de sarcini, întrucât orice criteriu de calificare, selecţie sau factori de evaluare care va fi inclus în caietul de sarcini şi în fişa de date şi care nu se regăseşte şi în anunţul de participare, orice asemenea criteriu sau factor de evaluare va fi considerat clauză nescrisă, ceea ce atrage implicit anularea procedurii de atribuire, în măsură în care asemenea criterii de evaluare vor fi utilizate în cadrul procedurii de selectare a ofertantului câştigător’, a arătat Vlădescu.
Conflictul de interese poate aduce infrigementul

O altă problemă vizează conflictul de interese. În acest sens, Vlădescu a precizat că ANRMAP nu are competenţe pentru identificarea conflictului de interes, dar că a efectuat două modificări ce ar trebui să ajute celelalte organe abilitate ale statului.

"Prima vizează definirea foarte clară a persoanei cu funcţie de decizie. De asemenea, odată cu prezentarea documentaţiei de atribuire în vederea evaluării, autoritatea contractantă este obligată să prezinte o delcaraţie pe proprie răspundere a conducătorului autorităţii contractante în care să fie precizate toate persoanele implicate într-o formă sau alta în respectiva procedură de atribuire. Documentul va putea fi vizualizat doar de reprezentanţii ANRMAP, eventual de cei ai UCVAP şi ai ANI. A doua modificare – autoritatea contractantă are obligaţia să publice în termen de cinci zile de la data deschiderii ofertelor în SEAP denumirea tuturor ofertanţilor care au participat la respectiva procedura de evaluare", a spus Vlădescu.

De asemenea, au fost operate modificări cu privire la determinarea valorilor contractelor de achiziţie publică.

"Există reglementări noi cu privire la informaţiile publicate în anunţurile de participare. Este reglementată pentru prima dată instituţia eratei. (…) Există prevederi foarte clare cu privire la preţul neobişnuit de scăzut, în sensul în care procentul de 85% care este în momentul de faţă în legislaţie s-a redus la 75%. Termenul de evaluare a ofertelor a fost prelungit de la 20 de zile la cel mult 25 de zile, ca regulă. În situaţia în care autoritatea contractantă apreciază că se impune prelungirea termenului de evaluare a ofertelor, ei trebuie să notifice toţi ofertanţii cu privire la prelungirea acestui termen. Mai există modificări referitoare la activitatea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – în sensul recomandărilor CE. CNSC are obligaţia de a publica pe site-ul instituţiei întreaga decizie pe care o pronunţă, nu doar minuta", a explicat şeful ANRMAP.

În ceea ce priveşte confidenţialitatea ofertelor, el a spus că autoritatea contractantă este obligată să păstreze confidenţialitatea datelor tehnice.

"Aşa cum au apărut date în presă, în faţa Comisiei Europene există un posibil caz de infringement tocmai ca urmare a încălcării acestei confidenţialităţi", a afirmat Vlădescu.

După adoptarea acestei OUG, Guvernul va aproba, cel mai probabil, o hotărâre prin care va modifica legislaţia secundară vizând procedura de achiziţie publică, astfel încât procedurile de achiziţie publică să devină mai transparente.