Este vorba despre alocarea unor sume din fondurile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior studenţilor pentru achiziţionarea de gadget-uri, care oferă posibilitatea de a lua parte în mod liber la procesul educaţional, împrumutul dispozitivelor de tipul laptop sau PC din baza materială a universităţii studenţilor care au nevoie de ele.

ANOSR nu este singura care face solicită acest lucru. Și studenţii cer Guvernului să aibă în vedere suplimentarea considerabilă a fondului de burse cu destinaţia burse sociale.

„În continuare, solicităm Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Guvernului României menţinerea subvenţiei cămine-cantine la cuantumul actual, atât pentru a subvenţiona în continuare studenţii care, în lipsa unor alternative, au rămas în căminele studenţeşti, cât şi pentru a susţine acţiunile de dezinfectare a acestor spaţii”, susţine ANOSR într-un comunicat de presă.

Cererile ANOSR

Totodată, ANOSR cere comasarea activităţilor practice (seminarii, laboratoare, practica de specialitate) ce nu pot fi realizate cu ajutorul instrumentelor online şi recuperarea acestora în timp scurt şi într-un mod eficient; această decizie fiind obligatoriu a fi îndeplinită doar după o amplă consultare cu studenţii reprezentanţi din fiecare universitate, în funcţie de specificul acesteia.

De asemenea, ANOSR mai solicită şi uniformizarea desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor la nivel naţional, pentru a asigura studenţilor posibilitatea de a urma un nou ciclu de studii în cadrul unei alte universităţi din ţară sau de afară.

„De asemenea, procesul de admitere trebuie operaţionalizat în strânsă concordanţă cu o eventuală decalare a examenului de Bacalaureat. (…) Menţinerea sesiunilor de reexaminare şi/ sau a sesiunilor suplimentare de examinare este esenţială pentru a respecta dreptul studenţilor de a beneficia de cel puţin două sesiuni de examinare gratuite”, spun studenţii de la ANOSR, potrivit agerpres.

În ceea ce privește serviciile auxiliare, printre care se numără eliberarea de adeverinţe, a situaţiei şcolare, depunerea dosarelor pentru burse, ANOSR recomandă cu stricteţe transferul complet al acestora în mediul online, dar şi transparentizarea şi publicarea soluţiilor oferite de universităţi pe site-urile web, astfel încât să fie cât mai accesibile studenţilor.

„În acelaşi timp, ţinând cont de impactul economic generat, susţinem amânarea plăţii taxelor şi totodată, eliminarea eventualelor penalităţi pentru plata taxelor restante până la atenuarea circumstanţelor”, afirmă ANOSR.