Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a publicat raportul de activitate pentru anul 2020. De asemenea, președintele ANFP spune că va asigura o mai bună transparentizare a concursurilor. Potrivit documentului, numărul total de funcţii publice, la data de 31.12.2020, era de 173.655, din care: 133.067 funcții publice ocupate; 4.193 funcții publice temporar ocupate; 7.390 funcții publice temporar vacante; 29.005 funcții publice vacante.

Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor realizări ale instituţiei şi prezintă cele mai importante noutăți apărute în anul 2020 în ceea ce privește sistemul funcţiei publice și organizarea internă a Agenţiei. Astfel, au fost organizate concursuri de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție/conducere, respectiv concursurile de promovare în funcții publice de conducere pentru 4.770 de funcții publice.

Liviu Mălureanu, preşedintele ANFP: “O primă decizie pe care am luat-o în calitate de preşedinte al ANFP a fost aceea de a asigura o mai bună transparentizare a concursurilor. Pentru a garanta competiţia deschisă, concursurile trebuie să beneficieze de publicitate adecvată. Oamenii dau valoarea muncii în orice loc şi pentru a fi siguri că acest lucru se întâmplă şi în sistemul public, trebuie să pornim cu începutul – crearea cadrului pentru un proces transparent de recrutare.”

ANFP a gestionat 11 proiecte cu finanţare externă

În anul 2020, ANFP a gestionat 11 proiecte cu finanţare externă. Valoarea cumulată a proiectelor la data de 31.12.2020 era de 90.296.153,82 lei (aprox. 18.894.361,54 euro).

Situaţia generată de pandemie a impus adaptarea la noi modalităţi de muncă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă extinderea utilizării semnăturii electronice în corespondenţa oficială şi organizarea online a evenimentelor şi a stagiilor de practică pentru studenţi.

În ceea ce priveşte noutăţile, în cursul anului 2020 a fost creată secțiunea ”Adresați o întrebare” pe site-ul Agenției și a fost înfiinţată o linie telefonică dedicată acordării de consiliere de specialitate. Pe site se găsesc răspunsuri la 109 întrebări, pe tematici precum: mobilitatea, recrutarea și promovarea funcționarilor publici, drepturile funcționarilor publici, suspendarea raportului de serviciu, obligațiile funcționarilor publici, reorganizarea instituției publice, comisii de disciplină, răspunderea funcționarului public, perfecționarea profesională etc.

Direcţiile de acţiune a ANFP, pentru anul 2021, au în vedere regândirea şi modernizarea serviciului public, prin susținerea activă a digitalizării, atragerea de finanţare externă,  derularea de parteneriate cu societatea civilă.  “Voi urmări dezvoltarea unor proiecte strategice care să aducă rezultate evidente şi imediate, pentru că sectorul public are nevoie de reforme profunde în ceea ce înseamnă managementul resurselor umane”, a declarat preşedintele ANFP.

Raportul privind activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici poate fi consultat pe pagina web a instituţiei, secţiunea Publicaţii/ Rapoarte.