Violeta Vijulie, președintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, a semnat contractul de finanţare a proiectului Transparență și competență în sectorul public, cod SIPOCA 870, implementat în parteneriat cu Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj – Napoca, conform unui comunicat.

Valoarea totală a acestui proiect este de 12.221.760,00  lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 10.078.063,57 lei, iar  valoarea cofinanţării eligibile este de  1.574.580,14 lei. Durata de implementare a activităţilor este de 24 de luni.

Un proiect foarte important pentru activitatea ANFP

Proiectul, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, este unul foarte important pentru activitatea ANFP. Prin intermediul acestuia se vor desfăşura activităţi care vor contribui la eficientizarea managementului resurselor umane şi a sistemului funcţiei publice.

Violeta Vijulie, președinte ANFP: „Obiectivul meu principal ca preşedinte al ANFP este să aduc prestigiu funcţiei publice. Pentru acest lucru este nevoie de o schimbare de paradigmă, iar una dintre condiţiile esenţiale este colaborarea dintre stat, mediul academic şi mediul privat. Proiectul E-bugetar, pentru care tocmai am semnat contractul de finanţare din fonduri europene, este un prim şi foarte important pas în acest sens.” 

Prin proiect se vor realiza următoarele activităţi:

  • Dezvoltarea Sistemului Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sistemul Public – E-bugetar (SENEOSP)
  • Pilotarea Concursului național pentru funcționarii publici
  • Instruirea a 7.500 de persoane pe domeniile managementul resurselor umane și digitalizare.

Crearea E-bugetar – baza de date cu toţi angajaţii din sectorul public din România, denumită formal SENEOSP, este un obiectiv prioritar, în condiţiile în care la nivelul sectorului public nu există în prezent un sistem unitar de evidență a acestor angajaţi. Baza de date este  o atribuţie a ANFP, prevăzută în Codul Administrativ.

SENEOSP este conceput ca un sistem informatic unitar de evidență, integrat și interconectat cu principalele baze de date naționale existente în România. Sistemul se va baza pe dezvoltarea și implementarea unor soluții prin care datele privind personalul bugetar vor fi colectate, prelucrate și utilizate.

„ANFP lucrează deja cu peste 4.000 de instituţii şi autorităţi publice. În momentul în care în baza de date vor fi incluşi toţi angajaţii din sistemul bugetar din România, vom ajunge să lucrăm cu un număr de 13.700 de instituţii şi vom avea în baza de date informaţii despre aproximativ 1,3 milioane de angajaţi ai sectorului public. Informaţiile modelate vor putea fi utilizate pentru eficientizarea managementului instituțional, dar și pentru realizarea unor politici publice sectoriale pe diverse arii de activitate.” a precizat Violeta Vijulie.

O altă activitate a proiectului o reprezintă crearea și pilotarea Concursului Naţional: un proces transparent și incluziv de recrutare și selecție în administrația publică centrală pentru funcţionarii publici debutanți. Iniţiativa, corelată cu documente strategice şi prevederi din Codul administrativ, este o soluţie la provocările procesului de recrutare în funcţia publică.

În sprijinul aplicării celor menţionate mai sus, prin intermediul proiectului, 7.500 de persoane din autorități și instituții publice centrale și locale vor beneficia de formare în sistem de învățare online în domeniul resurselor umane și digitalizare.