Minereul de uraniu de joasă activitate trebuia transportat la Uzina de prelucrare de la Feldioara şi în acest sens Compania Naţională a Uraniului a obţinut autorizaţia de transfer de la CNCAN.  În data de 26 octombrie 2011, a fost anunţată conducerea de la punctul de lucru sector Stei despre programarea transferului pentru data de 1 noiembrie 2011.
În aceeaşi zi, conducerea companiei a fost informată că toate cele opt ţevi în care se afla minereul de uraniu de joasă activitate lipsesc. La orele 15:45, Compania Naţională a Uraniului a semnalat evenimentul către CNCAN, iar punctul de lucru sector Stei a anunţat organele abilitate din judeţul Bihor.
„Minereul de uraniu conţinut în ţevile respective intră în categoria materiale de joasă activitate, iar impactul radiologic al minereului de uraniu existent în cele 8 ţevi este nesemnificativ. Referitor la potenţialul de contaminare radioactivă a mediului acesta este extrem de limitat având în vedere cantitatea redusă de minereu, cât şi forma fizică în care se găseşte (rocă naturală). Astfel, impactul asupra mediului este inexistent atâta timp cât minereul de uraniu este închis în ţevi”, potrivit Companiei Naţionale a Uraniului.
Chiar şi în cazul în care întreaga cantitate de minereu ar ajunge în mediu prin tăierea sau distrugerea ţevilor de metal, impactul este redus, întrucat minereul de uraniu exploatat de Sectorul minier Băiţa Plai are caracteristici mineralogice şi petrografice ce îi conferă o mare stabilitate şi nu permit migrarea uraniului în mediu.
Ancheta internă din cadrul CNU va investiga împrejurările în care s-a produs evenimentul  şi va stabili sancţiunile legale ce vor fi aplicate persoanelor care nu au respectat procedurile de securitate. De asemenea compania va colabora cu organele abilitate pentru recuperarea materialelor dispărute.