Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF a publicat de curând lista pentru trimestrul doi al lui 2019 cu companiile care au datorii mari la Fisc. Conform legislației în vigoare, firmele care nu și-au plătit datoriile către ANAF sunt incluse pe așa-zisa listă a rușinii dacă sumele sunt de la 100.000 de lei în sus.

Începând cu acest an, lista datornicilor cuprinde exclusiv persoane juridice, din moment ce s-a decis ca persoanele fizice să nu mai apară pe ea. Lista cuprinde denumirea debitorilor, codul de identificare fiscală și cuantumul total al restanțelor.

”Lista rușinii” este publicată trimestrial în încercarea de a preveni acumularea de datorii (sau majorarea lor) către ANAF. Obligațiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării, prezicează Fiscul.

Nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Organul fiscal central trimite o notificare până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare cu privire la obligaţiile fiscale restante acumulate. Dacă există greșeli, contribuabilii au cinci zile, de la data notificării, pentru a clarifica situația cu Fiscul.

Cei care-și achită integral datoriile la Fisc sunt scoși de pe lista datornicilor în maximum 15 zile de la data plății.

Lista cu datornicii pentru trimestrul doi din 2019 publicată de ANAF se găasește AICI.