Au fost controlați 1.413 angajatori, s-au aplicat amenzi în valoare totală de 1.714.000 de lei și 155 de persoane au fost depistate că lucrau fără contracte individuale de muncă.

În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați 665 de angajatori cărora le corespunde un număr de 25.921 de lucrători. S-au aplicat 240 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.023.500 de lei din care 870.000 de lei pentru muncă la negru. La 8 angajatori s-au identificat peste 5 persoane fără contracte individuale de muncă încheiate, situații pentru care s-au înaintat propuneri de cercetare penală.

Frecvente încălcări ale legislației din domeniul relațiilor de muncă pe care inspectorii le-au sancționat au fost: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă,neîntocmirea regulamentului intern și neaducerea la cunoştinţa salariaţilor a  prevederilor acestuia, nerespectarea prevederilor privind Registrul general de evidență a salariaților, nerespectarea prevederilor legale privind obligaţia angajatorului de a întocmi programarea concediilor de odihnă pentru anul în curs,repartizarea programului de lucru în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial,nerespectarea dispoziţiilor referitoare la evidenţa orelor de muncă prestate de salariaţi,munca suplimentară, dovada plăţii salariului,repausul săptămânal.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 747 angajatori. S-au aplicat 1.229 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 690.500 de lei din care 1.074 de avertismente și 155 de amenzi. S-au constatat 1.332 de deficiențe, majoritatea referindu-se la: utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare cum sunt balustrade solide, platforme sau plase de prindere,suficient de solide pentru a opri  căderile de la înălţime şi care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau a unei scări,modului în care se controlează schelele, de către o persoană competentă, înainte de utilizarea lor,modul de concepere, construire şi întreţinere a schelelor nestandardizate, cele din lemn, pentru evitarea prăbuşirii sau deplasarea lor accidentală,modul în care sunt protejate şi utilizate platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte, asigurarea schelelor mobile și a scărilor împotriva deplasărilor involuntare. De asemenea scările trebuie să fie utilizate de aşa manieră încât să permită lucrătorilor să dispună, în orice moment, de o prindere cu mâna şi de un sprijin sigur. Dacă o greutate trebuie transportată manual pe scară, acesta nu trebuie să împiedice menţinerea unei prinderi sigure cu mâna.

Au fost dispuse 2.136 de măsuri obligatorii în ambele domenii de competență cu termene concrete de realizare pe care inspectorii de muncă le vor urmări modul de realizare.

”Din respect pentru lucrătorii și angajatorii în construcții, care au nevoie de un cadru legal în care să-și desfășoare activitatea, mai ales în această perioadă dificilă a anului datorată în special caniculei, am acționat la nivel național, pentru a preveni accidentările prin căderi de la înălțime și surpări de maluri pe șantierele fixe și mobile. Cum construcțiile fac în plin sezon casa bună cu munca la negru Campania de identificare a cazurilor de muncă nedeclarată a vizat angajatori care au însumat circa 26.000 de angajați. Un contract de muncă legal și o evaluare corectă a riscurilor de accidentare cu măsuri adecvate asigură pe termen lung securitate și sănătate în muncă dar cel mai important, salvează vieți”, a spus Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.