Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice au publicat pe website, pe data de 22 iulie, proiectul de lege privind achiziţiile publice clasice şi cel privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, comunicând un termen de 10 zile pentru consultări publice. 

Cele două propuneri sunt primele din pachetul de patru noi legi ce vor înlocui actualul cadru legislativ, cu aplicabilitate din 2016. 

"AmCham România apreciază efortul grupului de lucru de la nivelul Guvernului României însărcinat cu transpunerea noilor reglementări europene în legislaţia naţională şi urmăreşte cu deosebit interes progresul acestui demers. În acelaşi timp, date fiind importanţa şi complexitatea temelor în discuţie, în vederea obţinerii unor răspunsuri cât mai concludente în cadrul consultării publice şi în scopul formulării unor opinii/sugestii fundamentate şi cât mai adaptate realităţilor locale, apreciem ca necesară acordarea unei perioade de timp de cel puţin 30 de zile pentru parcurgerea unui proces consultativ real, substanţial şi efficient", se precizează într-un comunicat remis al instituţiei. 

În acest context, AmCham România consideră că participarea partenerilor interesaţi, cu precădere a mediului de afaceri, în cadrul acestei reforme este de natură a asigura proiectarea unei coordonate practice absolut necesare cadrului de reglementare, precum şi de a adăuga un plus de coerenţă operaţională procesului. 

Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România) este cea mai reprezentativă asociaţie profesională de afaceri, înfiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane, dar care reuneşte, în prezent, peste 400 de companii americane, internaţionale şi locale. Acestea au cumulat investiţii totale de peste 20 de miliarde de dolari, generând în jur de 200.000 de locuri de muncă. 

AGERPRES