In acelasi timp, programul de modernizare vizeaza cresterea productivitatii muncii si ecologizarea integrala a societatii.
Pentru anul 2000, Alro Slatina si-a propus realizarea unei productii totale de 174 mii tone produse din aluminiu, din care circa 131 mii tone sunt destinate exportului si 43 mii tone pentru piata interna.
Datorita devansarii lucrarilor de modernizare la doua dintre halele sale de electroliza, precum si a imbunatatirii programului de investitii, Adunarea Generala a Actionarilor societatii Alro Slatina a decis rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000.
Adunarea Generala a aprobat deschiderea unui acreditiv in valoare de 5.176.836 euro pentru trecerea la faza a doua a modernizarii acestor hale de electroliza, conform contractului incheiat cu firma franceza Aluminium Pechiney.
Ultima Adunare Genarala a Actionarilor a decis extinderea obiectului de activitate a societatii Alro Slatina, prin includerea in cadrul acestuia a activitatii de producere si comercializare a aburului si apei calde (inclusiv a aerului comprimat), precum si a activitatii de gospodarire a resurselor de apa, de captare, aductiune si tratare a apei.
Alro Slatina a decis ca plata dividendelor pentru anul 1999 sa se efectueze in perioada 26 iunie – 15 iulie 2000. Dividendul net este de 10.339 lei pe actiune pentru persoanele juridice si de 10.913 lei pe actiune pentru persoanele fizice.
Desi interesul investitorilor pentru actiunile Alro Slatina se mentine ridicat, lipsa de lichiditate a determinat un volum scazut al tranzactiilor. La data de 30 iunie s-a inregistrat o tranzactie pe piata deal cu 15.000 de actiuni la pretul de 166.000 lei pe actiune. Fata de sfarsitul lunii trecute, pretul actiunilor Alro Slatina a scazut cu 2,98%, pretul de inchidere din data de 6 iulie fiind de 163.000 lei pe actiune.