Peste 200 de întreprinderi de economie socială (persoane juridice aparţinând uneia dintre categoriile prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind economia socială) vor obţine fonduri europene cu o valoare cuprinsă între 40.000 şi 100.000 de euro, sub formă de ajutor de minimis. 

Conform MFE, ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică în data de 25 iulie şi dezbătut în şedinţa publică din data de 23 august 2016. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a finalizat normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială. În baza acestor norme, întreprinderile cu vocaţie socială vor putea să obţină un atestat de întreprindere socială, de la compartimentul de Economie Socială din cadrul Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, până la sfârşitul acestui an. 

Depunerea proiectelor prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014 se poate face începând de miercuri şi se încheie în data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00. 

MMFPSPV a înfiinţat un compartiment dedicat economiei sociale, care funcţionează în cadrul Direcţiei Politici de Ocupare Competenţe şi Mobilitate Profesională. Acesta se ocupă de elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul economiei sociale, promovarea şi sprijinirea întreprinderilor sociale şi, de asemenea, furnizează informaţii specifice persoanelor fizice şi juridice interesate, la adresa unică de contact [email protected] 

"Totodată, la nivelul ANOFM şi al fiecărei agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă au fost constituite compartimente specializate de economie socială, cu atribuţii privind informarea şi înregistrarea cererilor de atestare şi acordare întreprinderilor sociale a mărcii sociale. Pentru obţinerea atestatului de întreprindere socială şi a mărcii sociale, persoanele juridice de drept privat interesate vor putea depune sau transmite prin poştă o cerere adresată compartimentelor de economie socială înfiinţate în cadrul Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, care vor elibera atestatul sau certificatul, după caz, în termen de 30 de zile de la solicitare", menţionează sursa citată. 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde de euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

SURSA: Agerpres


Te-ar putea interesa și: