Prin acord sunt stabilite cote de impozit şi un tratament fiscal în avantajul contribuabililor din ambele părţi cu privire la impunerea, printre altele, a veniturilor din dividende, dobânzi, redevenţe, salarii şi pensii, a veniturilor obţinute de studenţi, artişti şi sportivi, precum şi a veniturilor obţinute din valorificarea capitalului. 

Totodată, acordul reglementează şi aspectele referitoare la schimbul de informaţii, metodele de eliminare a dublei impuneri, nediscriminarea, procedura amiabilă, intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii acordului. 

Acordul va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor necesare intrării în vigoare a acordului. Prevederile sale vor produce efecte din prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care acordul a intrat în vigoare, precizează MFP. 

Acordul pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale între România şi Hong Kong a fost semnat de către Attila Gyorgy, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, şi John C. Tsang, secretarul financiar al Guvernului Regiunii Administrative Speciale Hong Kong. 

AGERPRES