Societatea a încasat luni, 17 decembrie 2012, de la NL Energy&Climate Change, autoritate guvernamentală olandeză, 2,92 milioane de euro şi alte 1,41 milioane de euro au fost facturate şi vor fi încasate în luna decembrie 2012, ca urmare a confirmării cantităţilor de ERU aferente producţiei suplimentare de energie regenerabilă la Porţile de Fier I şi II, în perioadă 2008 – 2011.
Sunt în curs de verificare şi Rapoartele de monitorizare a cantităţile de ERU care revin Hidroelectrica pentru energia suplimentară produsă la PDF I şi II, în 2012, ca rezultat al retehnologizarii, şi pentru energia produsă în capacităţile noi de producţie puse în funcţiune în perioada 2009 – 2012, valoarea estimată a ERU fiind de 1,73 milioane de euro. După verificarea Rapoartelor de monitorizare şi certificarea cantităţilor ERU, acestea urmează să fie înregistrate în Registrul naţional al României şi apoi transferate în Registrul olandez, urmând să fie facturate şi încasate de  Hidroelectrica.
“Am luat măsurile necesare ca să putem transmite în lună decembrie, conform contractului, toate informaţiile solicitate în procesul de verificare şi certificare a cantităţilor ERU care revin Hidroelectrica, astfel încât, la finalul proiectului, transferul de Unităţi de Reducere a Emisiilor de gaze cu efect de seră, către autoritatea olandeză, va depăşi 1,2 milioane ERU şi va atinge o valoare totală de peste 6 milioane de euro” a declarat reprezentantul EURO INSOL, Remus Borză, administratorul judiciar al Hidroelectrica.