Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial ”Transport” a aprobat finantarea cu 2.219.350 lei a proiectului ”Asistenta Tehnica pentru Servicii de consultanta pentru evaluarea cererilor de finantare primite in cadrul Programului Operational Sectorial de Transport 2007-2013 si Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice”.

Din totalul sumei, 1.400.056 lei constituie finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, restul sumei fiind asigurata de la Bugetul de Stat.

Obiectivul proiectului consta in contractarea serviciilor de consultanta pentru sprijinirea activitatii comitetelor de evaluare a cererilor de finantare depuse in cadrul POS T, precum si contractarea unor servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru sprijinirea AM POST.

Termenul de finalizare estimat pentru acest proiect este decembrie 2009.

Bugetul acestui proiect va fi finantat din Axa Prioritara 4 ”Asistenta Tehnica” a POS T 2007-2013, Domeniul Major de Interventie 4.1. ”Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS T”.

In perioada imediat urmatoare urmeaza sa fie contractate serviciile din cadrul proiectului mentionat anterior, prin aplicarea prevederilor OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: MT