Unitatea se va afla în subordinea ministrului delegat pentru Buget.

‘O prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea planificării bugetare şi prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative, pentru a spori absorbţia fondurilor UE, în vederea creării spaţiului fiscal şi a susţinerii creşterii economice. Mai buna prioritizare a proiectelor de investiţii publice semnificative, mutând finanţarea de la resursele naţionale către sursele UE, va contribui la îmbunătăţirea deficitului fiscal’, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Potrivit sursei citate, în cadrul negocierilor purtate de România cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană în cursul lunii iulie 2013 în contextul semnării unui potenţial nou aranjament stand-by de tip preventiv, unul din angajamentele asumate îl constituie aprobarea prin ordonanţă de Guvern, până la mijlocul lunii septembrie 2013, a unor criterii de prioritizare a proiectelor de investiţii publice semnificative (acţiune prealabilă).

Printre aceste principii şi criterii se numără justificarea economică şi socială a proiectului, impactul de mediu, suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară, oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale şi performanţa în implementare.

Ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finanţelor Publice lista proiectelor de investiţii publice prioritizate până cel târziu la 15 mai respectiv 15 august ale fiecărui an. În anul 2013, ordonatorii principali de credite transmit Finanţelor lista proiectelor de investiţii publice prioritizate până cel târziu la data de 1 octombrie 2013.

Ministerul Finanţelor Publice va prezenta Guvernului rezultatele prioritizării, în lunile iunie respectiv septembrie ale fiecărui an, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor prioritizate.

Guvernul poate aproba prin memorandum şi alte proiecte de interes naţional ce nu au fost supuse procesului de prioritizare.

Potrivit proiectului de act normativ, în funcţie de mărimea lor, proiectele de investiţii se împart în semnificative (atunci când costul total al proiectului depăşeşte 100 de milioane lei), medii (atunci când costul total al proiectului este între 30 şi 100 de milioane lei) şi mici (când costul total al proiectului este sub 30 de milioane lei).

De la aplicarea prevederilor referitoare la criteriile de prioritizare a investiţiilor publice semnificative vor fi exceptate proiectele de investiţii publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru că acest tip de investiţii beneficiază de un regim special stabilit prin Legea nr.157 / 2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, a anunţat, în august, că Guvernul va adopta la sfârşitul lunii octombrie o listă de investiţii prioritizate. Potrivit ministrului citat, pentru anul 2014 prioritatea zero a autorităţilor trebuie să fie investiţiile publice eficiente.

‘Sunt multe zone, şi infrastructura de transport şi infrastructura de energie, mediu, unde trebuie să investim mai mult, cu condiţia să investim şi eficient. Aici îşi va face rolul o nouă unitate care se creează acum la Ministerul Finanţelor, de evaluare a investiţiilor publice. Practic, la sfârşitul lunii octombrie, Guvernul va adopta o listă de investiţii prioritizate, nu doar prioritare, ci prioritizate în baza unor criterii, şi toată lumea va şti – acestea sunt primele 20-30 de investiţii din România pentru acestea alocăm bani – fonduri europene, BEI, BERD, bugetul de stat. Dacă ne mai rămâne, dăm şi altceva, dar acestea sunt investiţiile principale pe care vrem să le facem în următorii ani’, a mai spus ministrul delegat pentru buget.
Sursa: Agerpres