„Tehnologiile energetice și de mediu reprezintă un domeniu a cărui importanţă este din ce în ce mai ridicată, la nivel global. Pieţele asiatice, în special Japonia, nu fac excepţie. Reducerea poluării şi a impactului schimbărilor climatice constituie obiective prioritare în cadrul strategiilor naţionale, în condiţiile conştientizării efectelor drastice ale crizei ecologice resimţite din ce în ce mai acut”, spune Ioana Vădan, Consultant în cadrul Deloitte Consultanță, coordonatorul acestei etape din program.

Programul EU Gateway a fost inițiat de către Comisia Europeană și are ca scop susținerea companiilor din Uniunea Europeană în procesul de intrare pe anumite sectoare de înaltă tehnologie și design. Birourile Deloitte din Uniunea Europeană, Japonia și Coreea de Sud oferă suport și instruire pentru companii, din stadiul de aplicare și până la sfârșitul misiunii economice. Programul a fost structurat pe şase cicluri anuale, cu misiuni economice până în 2014.

Procesul de aplicare constă în două etape. Pentru început, companiile completează un formular exprimându-și interesul față de proiect, urmând ca analiștii Deloitte să determine gradul de eligibilitate al companiei. Dacă firmele corespund cerințelor, trec la a doua fază, completând un formular de aplicare. Întregul proces se desfășoară online.

Companiile eligibile trebuie să aibă sediul în Uniunea Europeană şi să aibă o activitate pe piaţă de cel puţin cinci ani. Alte criterii de selecţie sunt acţionariatul european majoritar sau de 100%, precum şi o cifră de afaceri şi un număr de angajaţi suficient de mare astfel încât să garanteze intrarea pe pieţele din Japonia şi/ sau Coreea. Companiile trebuie de asemenea să facă dovada unui portofoliu de cooperare cu companii la nivel internaţional şi să aibă o strategie de afaceri solidă pentru penetrarea celor două pieţe asiatice. În plus, principalii factori de decizie din cadrul companiilor respective trebuie să fie vorbitori fluenţi de limbă engleză.