Oferta fusese subscrisă în totalitate încă din faza inițială de către investitorii instituționali, apoi peste 61% dintre acționarii existenți și-au exercitat dreptul de subscriere, ei reprezentând de fapt aproape întreg eșantionul care nu a renunțat în prealabil la subscriere. Astfel, în total în cadrul ofertei au fost angajate subscrieri de peste 1 miliard de euro – 161%.

Pe 2 iulie, oferta de majorare de capital de 660,6 milioane euro fusese deja plasată în întregime către investitorii instituționali, întrucât prețul de ofertă de 18,75 euro prezenta un discount de circa 8% față de ultimul preț de pe bursă. Numai că aceștia aveau o clauză de decontare amânată, astfel că, în funcție de interesul pe care urma să îl manifeste ulterior acționarii existenți, lor li se puteau retrage maximum 50% din acțiunile subscrise. Și așa s-a și întâmplat. Instituționalii au primit doar 50% din ce au subscris pe 2 iulie.

Înainte de majorare, 37,4% dintre acționarii existenți anunțaseră că nu participă în cadrul ofertei, astfel că 62,6% dintre acționari rămâneau să subscrie ulteior în cadrul ofertei.

Până la urmă au subscris 61,6% dintre acționari, ceea ce reprezintă 97,6% din numărul celor care nu au renunțat de dinante la majorare.

Întrucât, chiar și cu clauza de retragere a 50% dintre acțiunile subscrise de către investitorii instituționali, adică cu alocarea a 50% dintre acțiuni către aceștia, cererea cumulată, și cu cei 61,6% dintre acționari, depășea cu 11,6% acțiunile din ofertă. Acestea au fost acoperite însă de către acționarul Erste Stiftung (Fundația Erste), care a renunțat la 3.374.266 acțiuni existente pentru a satisface subscrierile acționarilor existenți.

În perioada 3 iulie-17 iulie, 61,1% din drepturile de subscriere au fost exercitate de către acționarii existenți, fiind subscrise 21.414.044 acțiuni noi la prețul de 18,75 euro.

În total, 35.231.353 acțiuni noi emise de catre Erste Group și 3.374266 acțiuni existente deținute de Erste Stiftung au fost plasate pentru majorare de capital la prețul de 18,75 euro.

Față de prețul actual de pe bursă, de 21,26 euro (înregistrat joi la ora 10.20, ora României), acțiunile din ofertă prezintă un discount de circa 12%.

În urma majorării, pachetul de acțiuni deținut direct de Erste Stiftung este de 15,12%. Prin participațiile sale directe și indirecte, Erste Stiftung controlează acum 23,65% din noul capital social format din 429,8 milioane acțiuni.

Livrarea și decontarea acțiunilor noi și existente se preconizează să aibă loc la 23 iulie 2013.

Directoratul și consiliul de supraveghere ale Erste Group au decis de principiu la 1 iulie 2013, să răscumpere pe deplin capitalul participativ de 1,76 miliarde de euro (capital în cuantum de 1,205 milioane de euro deținut de Republica Austria și în cuantum de 559 milioane deținut de investitori privați) în august 2013 și a publicat documentele de răscumpărare respective, la 5 iulie 2013, pe www.erstegroup.com/en/Investor<WBR>s/Participation-Capital.

Decizia de răscumpărare intră în vigoare odată cu publicarea acesteia, care este planificată pentru 07 august 2013. Data efectivă pentru răscumpărare (plata remunerației bănești) este programată pentru 08 august 2013.

J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG și Erste Group Bank AG au acționat ca Joint Global Coordinators și Joint Bookrunners, în timp ce Commerzbank AG și ING Bank N.V. au acționat în calitate de manageri (Co-Lead Managers) cu privire la majorarea de capital.