Societatea Euroins, sancționată dur de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are o întreagă istorie în ceea ce privește “supraviețuirea” sau, mai tehnic spus, menținerea la limită a activității. Înființată în 2008, prin preluarea de către bulgarii de la Eurohold a societății Asitrans (deținută atunci de transportatori), Euroins s-a remarcat constant prin problemele privind plata daunelor.

Întârzierile la plată, o interpretarea “specială” a dosarelor sau chiar abateri greu de imaginat cum ar fi nefuncționarea call-center-ului dedicat programărilor pentru constatări de daune au făcut multă vreme parte din viața de zi cu zi a acestui asigurător.  La fiecare aproximativ patru ani apărea și câte o problem majoră, legată de incapacitatea societății de a garanta plata daunelor prin rezervele impuse de lege.

Despre toate acestea presa a scris constant, iar pentru oamenii din domeniu nu a fost vreodată un secret. Conflictele deschise pe care Euroins le-a avut cu service-urile care reparau mașini în baza polițelor emise de companie sunt deja de notorietate și persistă de peste 10 ani. În aproape toată perioada de la lansare, Euroins a fost un jucător semnificativ pe RCA, cu cote de peste 20%. 

Prima sancțiune majoră, aplicată în 2013 pentru că nu plătea la timp și integral daunele

La patru ani după ce a început să funcționeze din plin sub acționariat bulgăresc, Euroins face și obiectul primei sancțiuni majore. Societății I se interzice temporar dreptul de a mai vinde RCA, iar directorului Mihnea Tobescu i se aplică o amendă de 50.000 de lei, într-o perioadă în care amenzile date direct conducătorilor nu erau deloc o obișnuință. Șefului departamentului daune I se retrage aprobarea, o măsură în premieră pentru piața locală, cu excepția celor luate împotriva societăților care intraseră până atunci în faliment. ASF impune primul plan de măsuri pentru societate. 

“ Măsurile se referă, printre altele la revizuirea de către EUROINS a instrucțiunilor, procedurilor sau normelor de constatare și lichidare a daunelor, stabilirea corespunzătoare a cuantumului despăgubirilor în conformitate cu reglementările în vigoare, respectarea termenelor de plată a dosarelor de daună, informarea sau notificarea asiguraților cu privire la respingerea pretențiilor de despăgubire.”, consemnează documentele vremii. 

De ce a luat supraveghetorul aceste măsuri? Răspunsul este în comunicatul de presă emis cu această ocazie:

 • reglementările și instrucțiunile de constatare și lichidare a daunelor nu sunt adecvate;
 • a fost diminuat în mod nejustificat cuantumul despăgubirii față de valoarea rezultată din documentele existente la unele dosare de daună;
 • plata unor dosare de daună către păgubiți s-a făcut cu întârziere față de termenele prevăzute de normele legale;
 • au fost identificate dosare de daună în care partea prejudiciată nu a fost notificată cu privire la respingerea pretențiilor de despăgubire și la motivația respingerii.

Din patru în patru, profitând de prăbușirea altora

Cele doar câteva zile în care Euroins nu a mai avut voie să vândă RCA nu au convins societatea să își reformeze major activitatea, iar vechile obiceiuri au fost curând reluate. Conflictele cu service-urile se întețeau, în timp ce compania creștea, iar gestionarea daunelor devenea o sarcină din ce în ce mai grea pentru departamentele subcalibrate ale Euroins.

După încă aproximativ patru ani, în  octombrie 2015, Euroins face obiectul unei alte măsuri semnificative a ASF. Între timp, societatea profitase de ieșirea din piață a celui mai mare concurent, Astra Asigurări( intrata în administrare special în 2014 și în faliment în 2015), ocazie cu care prețurile au crescut, permițând Euroins să încaseze mai mult fără a pierde cotă de piață, ba chiar câștigând teren față de concurenți. 

Euroins a intrat în procedură de redresare financiară în octombrie 2015, pe bază de plan, în urma unei decizii a Autorității de Supraveghere Financiară, care a constatat că managementul Euroins a supraevaluat activele și cheltuielile de achiziție ale companiei, a subevaluat rezervele tehnice și a înregistrat dosare de daună fără rezerve sau cu rezerve insuficiente.

O lună mai târziu, autoritatea a anunțat că societatea își va majora capitalul social cu 400 de milioane de lei în următoarele 12 luni, din care 200 milioane de lei până la 31 decembrie 2015, iar diferența până la finele acestui an, dacă mai este cazul. Operațiunea era parte a planului de redresare financiară aprobat de ASF. Primii 200 milioane de lei au intrat în conturile companiei în aprilie 2016 și capitalul a fost majorat de la 230,5 milioane de lei la 430,53 milioane de lei. Abia în 9 februarie 2017, ASF anunță că societatea a reușit să aducă încă 100 de milioane de lei ca aport la capital și să iasă astfel de sub planul de redresare. 

În tot acest timp, societatea a continuat să acumuleze cotă de piață, beneficiind de prăbușirea unui alt mare concurrent, Carpatica Asig, falimentat în 2016.  Altfel spus, a fost nevoie de un an și jumătate pentru ca Euroins să își îndeplinească obligațiile, iar atunci când a făcut-o era altă societate, cu o expunere mai mare. Aceste “păsuiri” uriașe constituie, poate, cea mai mare slăbiciune a celor care au controlat Euroins și nu doar Euroins în acea perioadă.  

Urmează o perioadă în care Euroins anunță că trece prin “îmbunătățiri” majore, care, cel puțin pe termen scurt, au fost de fapt măsuri daunătoare pentru păgubiți. Amintim doar două situații, relatate la vremea aceea de presă: modernizarea call center-ului dedicat programărilor pentru constatarea daunelor și o restructurare fără precedent a rețelei de constatori de daună. Prima acțiune, relata presa, s-a soldat cu un blocaj major, în condițiile în care timp de câteva luni programarea la constatare a fost un coșmar, timpul legal fiind depășit și cu săptămâni. A doua acțiune, declanșată de recent numitul șef al departamentului daune, adus din grupul VIG, a luat prin suprindere pe toată lumea având, pe termen scurt și mediu același efect ca modernizarea call-center-ului, adică întârzieri în gestionarea dosarelor de daună. Martin Hashka, noul șef de la daune, a decis să concedieze aproape toți constatorii deși, culmea, societatea fusese atenționată de ASF că are o structură de personal subdimesnionată din acest punct de vedere. Între timp, reclamațiile făcute de păgubiți la ASF explodează, ca și dosarele din instanță care vizau Euroins. 

Ajungem în 2020, adică după încă aproximativ patru ani de la ultima sancțiune majoră, când ASF ia o nouă decizie de amploare în legătură cu Euroins. Este retrasă aprobarea întregii conduceri, în frunte cu directorul Mihnea Tobescu, societatea este amendată cu 2,1 milioane de lei și este pusă sub un nou plan de măsuri. Mai mult, în premieră, este desemnat FGA ca administrator temporar al societății. Nici de această dată ASF nu reușește să meargă până la capăt cu sancțiunile, întrucât administrarea FGA nu a fost independentă ci împreună cu conducerea interimară desemnată de acționar. Altfel spus, accesul la situația reală a societății (altfel recunoscută pentru că întârzia sau refuza să pună la dispoziție documentele cerute) nu a fost complet. 

În urma verificării, ASF a constatat o serie de deficienţe, în special cu privire la calculul rezervelor tehnice la data de 31 martie 2020, precum şi înregistrarea eronată a unor operaţiuni de recunoaştere a comisioanelor din reasigurare. „, arată un comunicat de presă.

Nici un an și jumătate mai târziu dispare de pe piață și City Insurance, alt concurent redutabil al Euroins iar, ca și în precedentele ocazii similare, Euroins profită. De această dată, creșterea tarifelor RCA a fost atât de mare, încât veniturile societății explodează, doar faptul că în piață au revenit și jucători mari, cum ar fi Groupama sau Allianz Țiriac, făcând ca asigurătorul cu acționariat bulgar să nu ajungă la cote de piață fără precedent. Euroins reușește să facă și o majorare de capital de aproximativ 50 de milioane de euro și să își restabilească temporar indicatorii. 

Din 2020 încep controalele “la sânge”. Sancțiuni pe bandă, confirmate și de judecători

De această dată, ASF nu mai lasă Euroins să repete exeperiențele anterioare și intră într-o perioadă de controale intense. Datele publice arată că, între iulie 2020 și ianuarie 2023 au fost aplicate 17 sancțiuni cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei. Motivele sancțiunilor acoperă practic toată gama de abateri prevăzute de legislație, de la întârzieri la plata daunelor și plăți parțiale până la neconstituirea de rezerve, încălcarea normelor de solvabilitate sau lichiditate, neraportarea unor dosare sau refuzul de a pune la dispoziție documente.

Este sancționată în trei rânduri și actuala șefă Euroins, Tanja Blatnik. După cum relata Capital toate aceste sancțiuni au fost confirmate și de instanțe. Practic, în ultimii doi ani, Euroins a fost controlată lunar, în toate aspectele activității sale, find pentru prima dată când ASF are la dispoziție un tablou cât de cât complet al situației companiei de asigurări.  

Toate detaliile falimentului, din documentele făcute publice de ASF

În februarie 2020, echipa de control a ASF constată mai multe nereguli la societatea Euroins România. Printre acestea, nerespectarea termenelor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor, dar și lipsa unor proceduri conforme pentru instrumentarea dosarelor de daună sau constituirea unor rezerve subevaluate. Societatea este sancționată cu amendă și i se impune un plan de măsuri care constă, printre altele, în îmbunătățirea sistemului informatic și revizuirea tuturor dosarelor de daună din sold până la data de 31.12.2020.

În septembrie 2020, în urma a două controale, unul inopinat și unul permanent, ASF constată abateri în ceea ce privește constituirea rezervei de daune și a rezervei de prime precum și nedeținerea de fonduri proprii eligibile care să acopere cerința minimă de capital (MCR) și cerința de capital de solvabilitate (SCR). Societatea este sancționată cu amendă și îi este impus un nou plan de măsuri. 

În decembrie 2021, în urma unui control periodic, ASF constată mai multe abateri: neconstituire rezerve regim național și solvabilitate 2, evidență neadecvată a dosarelor de daune,  nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor, nedeținere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR. 

În martie 2022, un control inopinat și unul permanent relevă că societatea Euroins se află în continuare în situația de a nu deține fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR. Se constată, de asemenea, perpetuarea întârzierilor în constatarea daunelor precum și  neplata penalităților. 

Societății i se impune revizuirea planului de redresare în așa fel încât asigurătorul să fie capitalizat, să își crească ponderea Primelor Brute Subscrise (PBS) din asigurări non RCA și să refacă procedurile de gestionare a dosarelor de daună. Societatea prezintă ASF un plan de redresare și se angajează ca până la data de 30 iunie 2022 să restabilească fondurile necesare pentru acoperirea SCR. De asemenea, societatea se angajează să își majoreze fondurile proprii prin două împrumuturi subordonate, în valoare totală de 100 de milioane de lei. 

În iulie 2022, societatea este încă o dată sancționată, pentru netransmiterea în termenul legal a situațiilor financiare. Pe date de 2 august 2022, la patru luni de la expirarea termenului legal, Euroins a depus situațiile financiare auditate. Subliniem că opinia auditorului este una cu rezerve, acesta precizând că nu a obținut “probe de audit suficiente și adecvate” pentru a certifica că societatea îndeplinește condițiile de solvabilitate. Auditorul nu a putut stabili nivelul ajustărilor necesare pentru ca societatea să îndeplinească aceste cerințe. 

În noiembrie 2022, se constată alte abateri ale Euroins România în ceea ce privește constituirea necorespunzătoare a rezervelor tehnice sub regimul national precum și raportarea incompletă, incorectă și necorespunzătoare a situației litigiilor aflate pe rolurile instanțelor din România în care societatea avea calitatea de pârât. 

Opt abateri grave constatate la societatea Euroins România

În  26.10.2022 și 02.02.2023, ASF a transmis companiei două rapoarte de control. Se constată, printre altele, că estimările din planul de redresare au fost nerealiste și că există diferențe între raportările societății și situația reală. Redăm mai jos cele opt abateri majore constatate de ASF, cu precizarea că detaliile privind fiecare din aceste abateri pot fi consultate în decizia ASF, după publicarea în Monitorul Oficial.

 1. Societatea Euroins România a supraestimat veniturile și a subestimat cheltuielile privind contractele de reasigurare. Potrivit analizei ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu 151,5 milioane de lei și a subestimat cheltuielile cu 223 de milioane de lei. La data de 30.06.2022, veniturile era supraestimate cu 127 de milioane de lei, iar cheltuielile subestimate cu 91 de milioane de lei.  În cazul contractului de reasigurare pentru acoperirea rezervei de daune neavizate (IBNR), încheiat cu societatea EIG RE, parte a Euroins Insurance Group, societatea nu a putut proba că au fost făcute decontări între părți. 
 2. La data de 30.09.2022, societatea Euroins România nu a estimat o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, așa cum prevede legislația europeană și legislația locală.
 3. Euroins România nu a utilizat în calculul rezervei de daune neavizate (IBNR) cele mai bune practici actuariale, așa cum prevăd legislația în domeniu și normele EIOPA.
 4. Euroins România nu a aplicat propriile proceduri de calcul al rezervelor, deficitul de reserve constatat fiind de 605 milioane lei.+
 5. Nu a efectuat estimarea sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de daună pe an de accident, iar estimarea ratei de cedare în reasigurare nu s-a realizat prin referință la experiența daunelor plătite.
 6. Nu a calculat corespunzător sumele recuperabile de la reasigurători sau de la vehicule investiționale 
 7. Estimările din planul de redresare nu au fost realiste și nu acoperă deținerea în permanență a fondurilor proprii necesare pentru acoperirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR). La 30.09.2022, Euroins România nu deținea aceste fonduri. La 30.06.2022, fondurile necesare pentru restabilirea SCR se ridicau la 1,6 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 se ridicau la 2.19 miliarde de lei. 
 8. Nu îndeplinește condițiile privind fondurile proprii de bază eligibile care să acopere cerința minimă de capital (MCR), încâlcând astfel dispozițiile articolului 95, alineatul 1 din legea 237/2015. La 30.06 2022, necesarul de fonduri pentru restabilirea MCR era de 1,25 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 de 1,75 miliarde lei. Menționăm că legislația în vigoare prevede respectarea unor pași pentru eventualitatea în care asigurătorul își restabilește MCR. Societatea a beneficiat de toate termenele legale pentru restabilirea indicatorilor de solvabilitate, însă demersurile făcute de aceasta nu au condus la restabilirea solvabilității.

Contractul de reasigurare cu EIG Re, reasigurător din grup

În februarie 2023, ASF a luat la cunoștință, dintr-un comunicat de presă emis de Euroins Insurance Group, că Euroins România încheiase recent un contract de reasigurare cu EIG RE, companie din cadrul grupului. Imediat, ASF a solicitat Euroins România documente și lămuriri în legătură cu acest contract, având în vedere că nu fusese informată anterior de către companie. Societatea a pus la dispoziția ASF o parte din documentele solicitate. 

O primă problemă identificată în cazul acestui contract este existența unor clauze care creează avantaje pentru reasigurător în detrimentul consumatorilor aflați în relație cu Euroins. Concret, una dintre clauze arată că  dacă o parte a fost plasată sub orice formă de administrare de către un organism de reglementare, obligațiile celeilalte părți încetează. De asemenea, dacă activitatea de a tranzacționa orice clasă de asigurare este suspendată, reasigurătorul este considerat liber de obligații și toate primele sunt păstrate de reasigurător. 

Prin contractul de reasigurare amintit, Euroins România cedează 97% din daunele întâmplate până lla 31.12.2022 și 87% din daunele ce urmau să se înregistreze în 2023. Euroins datora pentru acoperirea daunelor 1,58 de miliarde de lei, dintre care 855 de milioane de lei lichidități și 732 de milioane de lei sume recuperabile din reasigurare.  Euroins România a informat că deja a efectuat transferul drepturilor asupra activelor. În același timp, Euroins Insurance Group a precizat că active în valoare de 350 de milioane de lei vor fi transferate direct la Euroins România și alți 250 de milioane de lei vor fi disposnibili sub formă de numerar în lei. Contractul de reasigurare presupune ca, în cazul în care plățile efectuate în perioada de decontare sunt mai mari decât încasările, reasigurătorul să își asume plata diferenței către reasigurat, în speță Euroins România. În caz contrar, diferența dintre încasări și plăți va rămâne la reasigurător.  Din analiza contractului a rezultat că acesta nu conduce la restabilirea solvabilității societății.  Consiliul ASF a luat măsura de a impune FGA, în calitate de administrator interimar, să facă toate demersurile pentru încetarea contractului cu EIG RE. Detalii exacte pot fi consultate în decizia Consiliului ASF.

Istoricul uriaș al sancțiunilor

Dată sancțiune Sancțiune Motiv sancțiune Obiect judecată Decizie instanță
Iulie 2020 Amendă 100.000 lei, director general Mihnea Tobescu nerespectare plan masuri dispus prin Decizia 199/20.02.2020 referitor la metodologia de calcul best estimate, netransmiterea documentelor din care sa rezulte ca re-asumarea de către cedent a portofoliilor la terminarea contractului se face condiționată de onorarea prin plată a obligațiilor asumate de reasiguratori în confirmările soldurilor Anularea Deciziei ASF Și ssupendarea executării deciziei Conform art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod Procedură Civilă dispune suspendarea judecății până la soluționarea definitivă a cererii ce face obiectul dosarului nr. 1519/2020. Cu recurs

Suspendarea:

Prin Hotărârea nr. 3263/27.05.2021, Înalta Curte de Casație și Justiție  a respins recursul formulat de A.S.F., ca nefondat. 

Definitivă.

Soluție nefavorabilă  A.S.F.

Septembrie 2020 Amenda 100.000 lei conducere executiva si retragerea aprobarii – Mihnea Tobescu raportarea si inregistrarea in mod eronat de elemente de fonduri proprii constand in capital social
Septembrie 2020 Amenda 100.000 lei conducere executiva si retragerea aprobarii – Milena Guencheva raportarea si inregistrarea in mod eronat de elemente de fonduri proprii constant in capital social Anularea și suspendarea deciziei ASF Anularea:

Prin Hotărârea nr. 128/05.02.2021, Curtea de Apel București a admis, în parte, acțiunea și a anulat Decizia A.S.F. nr. 1139/2020. Totodată, instanța a exonerat pe reclamantă de sancţiunea amenzii de 100000 lei şi a sancţiunii complementare a retragerii aprobării. Cu recurs.

Prin Hotărârea nr. 5626/23.11.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție pe scurt:

„Admite recursul formulat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr. 128 din 5 februarie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti- Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa atacată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Definitivă.”

Soluție favorabilă A.S.F.

Suspendarea:

Prin Hotărârea nr. 4289/29.09.2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a  admis recursul declarat de reclamanta Milena Guentcheva împotriva Sentinţei civile nr. 1075 din 26 octombrie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti. A casat sentinţa recurată şi, rejudecând a dispus: admite cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta Milena Guentcheva, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Dispune suspendarea executării Deciziei nr. 1139/28.09.2020, emisă de pârâtă, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare. Obligă intimata-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară la plata către recurenta-reclamantă Milena Guentcheva a cheltuielilor de judecată în sumă de 125 lei, pentru fond şi recurs. 

Definitivă.

Soluție nefavorabilă A.S.F.

Septembrie 2020 Amendă 1,5 milioane lei seocietate Euroins calculare necorespunzatoare a celei mai bune estimari a rezervelor tehnice, nedetinerea de fonduri proprii eligibile care sa acopere SCR si MCR Anularea deciziei ASF și Suspendarea deciziei ASF Anularea: Prin Hotărârea nr. 495/15.03.2022, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt: 

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată

Suspendarea: Prin Hotărârea nr. 5853/24.11.2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus următoarea soluție pe scurt:

Respinge recursul declarat de recurenta-reclamantă Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. împotriva Sentinței nr.1115 din 2 noiembrie 2020, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

DEFINITIVĂ. 

Septembrie 2020 Amendă 600.000 lei societate Euroins constituirea necorespunzatoare a rezervei de prime, a rezervei de daune avizate si a rezervei de daune neavizate; Anularea deciziei ASF și suspandarea deciziei ASF Anularea: Prin Hotărârea nr. 992/23.06.2021, Curtea de Apel București a respins acțiunea, ca neîntemeiată.

Soluție favorabilă pe fond A.S.F.

Reclamanta a formulat recurs, 

Termen stabilit la Î.C.C.J.: 14.11.2023.

Suspendarea: Prin Hotărârea nr. 3948 din data de 15.09.2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus următoarea soluție pe scurt:

Respinge recursul declarat de recurenta Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. împotriva Sentinței civile nr. 1264/19.11.2020, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. DEFINITIVĂ.

August 2021 Amendă 296.200 lei societate nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea si termenele de plata a despagubirilor Anularea deciziei ASF Primul termen de judecată stabilit pt 6.03.2023
Iunie2021  Amendă 34.000 lei societate Euroins netransmitere raportari sau transmitere cu intarziere
Februarie 2021 Amendă 500.000 de lei societate Euroins nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea si termenele de plata a despagubirilor Anularea și suspendarea deciziei ASF Anularea: Prin Hotărârea nr.  595/14.04.2021, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt:

„Respinge ca nefondată acțiunea. (…) 

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.”

Soluție favorabilă A.S.F.

Termen stabilit la Î.C.C.J.: 22.03.2023.

Prin Hotărârea nr. 282/16.02.2022 Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt:

Respinge excepția inadmisibilității ca neîntemeiată. Respinge acțiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare (…)

Suspendarea: Prin Hotărârea nr.  323 /27.05.2020, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt:

„Constată cererea de chemare în judecată ca rămasă fără obiect(…) 

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.”

Soluție favorabilă A.S.F.

Hotărârea a rămas DEFINITIVĂ prin nerecurare.

Ianuarie 2021 Amendă societate 450.000 lei nerespectarea prevederilor legale privind termenele de plata a despagubirilor ANULAREA DECIZIEI ASF Prin Hotărârea nr.1433/15.10.2021, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt:

 „Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu recurs.” 

Soluție favorabilă A.S.F.

Reclamanta a formulat recurs, 

Termen stabilit la Î.C.C.J.: 14.12.2023.

Decembrie 2021 Amendă societate 2.314.425 lei Neprezentare a tuturor documentelor solicitate de  echipa de control Anularea deciziei ASF și a tuturor actelor premergătoare Termen de judecată pe 22.03.2023 la Curtea de Apel București
Decembrie 2021 Amendă societate 3.546.000 lei Neconstituire rezerve regim national si solvabilitate 2, evidenta neadecvata a dosarelor de daune,  nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea si termenele de plata a despagubirilor, nedetinere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR Anularea deciziei ASF Prin Hotărârea nr. 1329/22.07.2022 Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt:

Respinge cererea de chemare in judecată ca neîntemeiată

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare,.”

Soluție favorabilă A.S.F.

Reclamanta a formulat recurs. 

Fără termen stabilit la Î.C.C.J.

Martie 2022 amenda conducere executivă – director general Tanja Blatnik. 98.500 lei Transmitere raportări neconforme Anularea deciziei ASF  Primul termen a fost pe 21.02.2023, la Curtea de Apel București
Martie 2022 Amendă societate 2.398.700 lei  Înregistrare fonduri proprii neconforme, nedetinere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR Suspendarea și anularea decizie ASF Anularea: Termen de judecată pe 14.03.2023 la Curtea de Apel București.

Suspendarea:

Prin Hotărârea nr. 827/3.05.2022, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt:

Respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată. 

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.”

 

Soluție favorabilă A.S.F.

Hotărârea a rămas definitivă prin nerecurare.

Martie 2022 Amendă societate 229.500 lei Neprezentare a tuturor documentelor solicitate de  echipa de control Anularea deciziei Termen de judecată pe 6.03.2023 la Curtea de Apel București
Martie 2022 Amendă societate 422.600 Plata cu întârziere a despăgubirilor RCA, neplată penalități, constatare daune RCA cu întârziere. Subevaluare rezervă de dauna avizată Anularea deciziei ASF Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal.

Decizie favorabilă ASF

Mai 2022 Amendă societate 419.900 lei societatea fie nu a notificat părţii prejudiciate, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu au fost aprobate, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire, fie notificarea a fost transmisă cu întârziere

plata daune cu întârziere, neplată penalități

Iulie 2022 Amendă societate 125.400 lei Netransmiterea in termenul legal a situatiilor financiare aferente anului 2022 Anularea deciziei ASF Termen de judecată pe 16.03.2023, la Curtea de Apel București
Septembrie 2022 Amendă societate 1.023.200 lei Constituirea necorespunzatoare a rezervelor tehnice sub regimul national, nerespectarea principiului persoanei prudente in cazul investitiilor Anularea deciziei ASF și a mai multor decizii anterioare Termen de judecată 28.03.2023, Curtea de Apel București
Septembrie 2022 Amendă societate 333.373 lei Documente neprezentate echipei de control
Noiembrie 2022 amenda conducere executivă – director general Tanja Blatnik- 86.100 lei pentru raportările lunare transmise la A.S.F. aferente perioadei februarie – iunie 2022 privind situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată, directorul general nu s-a asigurat că acestea sunt complete, corecte și corespund realității Contestație împotriva deciziei Nu are încă termen fixat
Ianuarie 2023 Amendă societate 309.400 lei plata despăgubirilor cu întârziere

Societatea nu a transmis/a transmis persoanelor păgubite oferte de despăgubire sau notificări cu privire la motivele pentru care nu a aprobat/a aprobat parțial pretențiile de despăgubire,

Societatea nu a achitat penalități de întârziere, sau a achitat penalitățile cu întârziere, ulterior plății despăgubirii către persoanele prejudiciate

Iulie 2022 Amendă da conducere executivă – director general Tanja Blatnik- 125.400 lei Netransmiterea in termenul legal a situatiilor financiare aferente anului 2022 Anularea deciziei ASF Termen de judecată 16.03.2023, Curtea de Apel București